Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận 10- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KATAHOUSE
Mã số thuế:

0316417431

Địa chỉ: 157/1-3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 157/1- 3, 3 Thang 2 Street, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/07/2020

Công Ty TNHH Pte Helper
Mã số thuế:

0316398725

Địa chỉ: 440 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 440 Dien Bien Phu, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-07-2020

CÔNG TY TNHH MR-MONEY
Mã số thuế:

0316373167

Địa chỉ: Số 71 đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 71, 3 Thang 2 Street, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/07/2020

CÔNG TY TNHH HOUSESLANDS
Mã số thuế:

0316358320

Địa chỉ: 314/1A Điện Biên Phủ, Phường 11 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 314/1a Dien Bien Phu, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/07/2020

CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE
Mã số thuế:

0316307541

Địa chỉ: 55 Đường 3 tháng 2, Phường 11 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 55, 3 Thang 2 Street, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/06/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOPASIA VIỆT NAM
Mã số thuế:

0316290016

 Điện thoại:

0933648640

Địa chỉ: 338/2/44 Điện Biên Phủ, Phường 11 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 338/2/44 Dien Bien Phu, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/05/2020

Công Ty TNHH Thái Sơn S.m.e
Mã số thuế:

0316270228

Địa chỉ: Số 3 đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 3, Ba Thang Hai Street, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-05-2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN BESTAR
Mã số thuế:

0316258238

Địa chỉ: 636 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 636 Dien Bien Phu, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/05/2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tizasa
Mã số thuế:

0316254547

Địa chỉ: Số 107/31 Đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 107/31, Ba Thang Hai Street, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-04-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp