Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 10- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VIE SPORTS
Mã số thuế:

0315488408

Địa chỉ: 339/7 Trần Bình Trọng, Phường 01 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 339/7 Tran Binh Trong, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

Công Ty TNHH Scraw
Mã số thuế:

0315471651

Địa chỉ: 87/64 Hồ Thị Kỷ, Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 87/64 Ho Thi Ky, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY TNHH BENGO
Mã số thuế:

0315370646

Địa chỉ: 105K Hồ Thị Kỷ, Phường 01 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 105K Ho Thi Ky, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT ITE
Mã số thuế:

0315335200

Địa chỉ: 106 Hùng Vương, Phường 01 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 106 Hung Vuong, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/10/2018

CÔNG TY TNHH HOA LAN CÔ THẤM
Mã số thuế:

0315282809

Địa chỉ: 103 Hồ Thị Kỷ, Phường 01 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 103 Ho Thi Ky, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/09/2018

Công Ty TNHH Hoa Lan Vinh Thắm
Mã số thuế:

0315281837

Địa chỉ: 58/14 Hồ Thị Kỷ, Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 58/14 Ho Thi Ky, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Retailing by other uncategorized forms)

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-09-2018

CÔNG TY TNHH FUNDY VIỆT NAM
Mã số thuế:

0315181920

Địa chỉ: 105A/45 Hồ Thị Kỷ, Phường 01 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 105a/45 Ho Thi Ky, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/07/2018

Công Ty TNHH Hoa Tươi Hùng Sang
Mã số thuế:

0315135508

Địa chỉ: 78 Hồ Thị Kỷ, Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 78 Ho Thi Ky, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-06-2018

Công Ty TNHH Nutri Science
Mã số thuế:

0315129180

Địa chỉ: 368/2E Lê Hồng Phong, Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 368/2e Le Hong Phong, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-06-2018

Công Ty TNHH Mtv Hoa Tươi Thanh Xuân
Mã số thuế:

0315124658

Địa chỉ: 70 Hồ Thị Kỷ, Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 70 Ho Thi Ky, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-06-2018

Công Ty TNHH Hồng Cường Aqua
Mã số thuế:

0315104475

Địa chỉ: 59-61 Lý Thái Tổ, Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 59-61 Ly Thai To, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HARRY
Mã số thuế:

0315055838

Địa chỉ: 389/22 Đường Trần Bình Trọng, Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 389/22, Tran Binh Trong Street, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/05/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DJI VIETNAM
Mã số thuế:

0315045572

Địa chỉ: 15 Lý Thái Tổ , Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15 Ly Thai To, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/05/2018

1 2 3 4 5 Tiếp