Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 10- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH OVER LIMITED
Mã số thuế:

0316564323

Địa chỉ: 376 Nhật Tảo, Phường 06 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 376 Nhat Tao, Ward 06, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2020

CÔNG TY TNHH MN HOUSE
Mã số thuế:

0316562012

Địa chỉ: 7A/7 đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7 A/7, Thanh Thai Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/10/2020

Công Ty TNHH Qh Corporation
Mã số thuế:

0316560819

Địa chỉ: 506/10 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 506/10, Street 3/2, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-10-2020

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO NASTECH
Mã số thuế:

0316552159

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Trụ sở điều hành và Trung tâm Thương mại Viettel, số 285 Cách mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12th Floor, Tru So Dieu Hanh Va Trung Tam Thuong Mai Viettel Building, No 285 Cach Mang Thang Tam, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/10/2020

CÔNG TY TNHH SYBELLIA
Mã số thuế:

0316555801

 Điện thoại:

0903662492

Địa chỉ: 459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 459 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ chơi, trò chơi (Producing toys, games)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/10/2020

Công Ty TNHH Tm Dv Nhanh Shop Audio
Mã số thuế:

0316559281

 Điện thoại:

(028) 66576666

Địa chỉ: 84/20 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 84/20 Hoa Hung, Ward 13, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-10-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU MẶT ĐẤT
Mã số thuế:

0316555128

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Trụ sở điều hành và Trung tâm thương mại Viettel, số 285 Cách mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12th Floor, Tru So Dieu Hanh Va Trung Tam Thuong Mai Viettel Building, No 285 Cach Mang Thang Tam, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/10/2020

CÔNG TY TNHH ZANRUY HUYNH
Mã số thuế:

0316554854

 Điện thoại:

0939176562

Địa chỉ: 490/29/2 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 490/29/2 Nguyen Tri Phuong, Ward 09, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/10/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Khang Quý
Mã số thuế:

0316557301

Địa chỉ: 512D Cách Mạng Tháng Tám , Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 512D Cach Mang Thang Tam, Ward 13, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-10-2020

CÔNG TY TNHH VUA THẢM
Mã số thuế:

0316554406

Địa chỉ: 390B Ngô Gia Tự, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 390B Ngo Gia Tu, Ward 04, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp