Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 10- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH May Mặc Hica
Mã số thuế:

0315936561

Địa chỉ: 343/3 Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 343/3 To Hien Thanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Dermaster Việt Nam
Mã số thuế:

0315959590

Địa chỉ: 20-22 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20-22 Duong Quang Trung, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Lan Thủy
Mã số thuế:

0315958935

Địa chỉ: 486 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 486, Street 3/2, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Tm Du Lịch Thiên Ý
Mã số thuế:

0315959907

Địa chỉ: TT13 cư xá Bắc Hải, đường Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: TT13 Cu Xa Bac Hai, Tam Dao Street, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Định Cư Việt Úc
Mã số thuế:

0315950301

Địa chỉ: Tầng 12, tháp A2, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12th Floor, Thap A2, Viettel Building, 285 Cach Mang Thang 8, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tháp Vàng
Mã số thuế:

0315943431

Địa chỉ: 91/6P Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 91/6P Hoa Hung, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Bio Sunrise
Mã số thuế:

0315940938

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa Nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12th Floor, Viettel Building, No 285 Cach Mang Thang Tam, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp