Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 10- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mtv Khách Sạn Massage Nhật Nguyệt 2
Mã số thuế:

0315864275

Địa chỉ: 391/33 Sư Vạn Hạnh , Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 391/33 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-08-2019

Công Ty TNHH May Mặc Hưng Long
Mã số thuế:

0315858112

Địa chỉ: C30 Đường Thành Thái , Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C30, Thanh Thai Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (Producing pulp, paper and board)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-08-2019

Công Ty TNHH May Mặc Phú Hưng
Mã số thuế:

0315857214

Địa chỉ: C30 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C30, Thanh Thai Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-08-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Vn Land
Mã số thuế:

0315854936

Địa chỉ: 91/6P Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 91/6P Hoa Hung, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nguyên Nguyên
Mã số thuế:

0315853499

Địa chỉ: 495/18 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 495/18 To Hien Thanh, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-08-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Đại Đại Thắng
Mã số thuế:

0315845498

Địa chỉ: 159/8 Ngô Quyền, Phường 06, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 159/8 Ngo Quyen, Ward 06, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-08-2019

Công Ty TNHH Tài Năng Tal
Mã số thuế:

0315841856

Địa chỉ: RR15 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: RR15 Hong Linh, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-08-2019

Công Ty TNHH Rose Team
Mã số thuế:

0315836503

Địa chỉ: 462/a10 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 462/ A10, 3 Thang 2 Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-08-2019

Công Ty TNHH Hân Beauty Center
Mã số thuế:

0315822042

Địa chỉ: 768G Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 768G Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-07-2019

Công Ty TNHH Labo Nha Khoa Solar
Mã số thuế:

0315821786

Địa chỉ: 188 Nguyễn Tiểu La, Phường 08, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 188 Nguyen Tieu La, Ward 08, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp