Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 10- Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THẢO LAN VÀ CỘNG SỰ
Mã số thuế:

0316668996

Địa chỉ: 131/8 (TầNG TRệT + LửNG) ĐườNG 3/2, P.11, Phường 11 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 131/8 (Ground Floor + LUNG), Street 3/2, P.11, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán (Law, Accounting and Auditing practice)

Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/01/2021

Công Ty TNHH Nha Khoa La Vie
Mã số thuế:

0316662137

Địa chỉ: 107 Trần Minh Quyền, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 107 Tran Minh Quyen, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Clivia
Mã số thuế:

0316659536

Địa chỉ: 575/2 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 575/2 Cach Mang Thang 8, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Sg Food
Mã số thuế:

0316660764

Địa chỉ: Số 7A/32 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 7a/32 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food in specialized stores)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN NEW BEAUTY CENTER
Mã số thuế:

0316651600

Địa chỉ: 472A Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 472a Nguyen Tri Phuong, Ward 09, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/12/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ PHỤ SẢN CHẤN VĂN
Mã số thuế:

0316662909

Địa chỉ: 541/21 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 541/21 Su Van Hanh, Ward 13, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp