Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Lộc Lộc Phát Phát

Ngày thành lập: 09-10-2019

Địa chỉ: 68/10 Đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 68/10, Tran Quang Khai Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Mã số thuế 0315948535
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Từ Minh Linh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lộc Lộc Phát Phát

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Thanh Hùng Lộc Xuân
Địa chỉ: Lô 25, dãy A1, tổ 29, khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Address: Lot 25, Day A1, Civil Group 29, Binh Phuoc B Quarter, Binh Chuan Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702819934

Bình Dương

Ngày thành lập: 15-10-2019