Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Định- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Hathaway
Mã số thuế:

0315514168

Địa chỉ: Tầng 9, 186bis Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, 186bis Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý du lịch (Travel agencies)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-02-2019

Công Ty TNHH Oryza
Mã số thuế:

0315507467

Địa chỉ: Lầu 6, 186Bis Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 6, 186bis Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-01-2019

CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HOA MAI
Mã số thuế:

0315481829

Địa chỉ: 32 Huyền Quang, Phường Tân Định , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 32 Huyen Quang, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HƯỚNG NGHIỆP JOBWAY
Mã số thuế:

0315470337

Địa chỉ: Số 74/10B Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 74/10B Thach Thi Thanh, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH OYO TECHNOLOGY & HOSPITALITY (VIỆT NAM)
Mã số thuế:

0315480920

Địa chỉ: Phòng 406, tầng 4, Trung Tâm Văn Hóa Đa Năng, số 62 Trần Qua, Phường Tân Định , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: Zoom 406, 4th Floor, Trung Tam Van Hoa Da Nang, No 62 Tran Qua, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUYÊN THỤC
Mã số thuế:

0315467415

Địa chỉ: 31 Đặng Tất, Phường Tân Định , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 31 Dang Tat, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH THE COLOUR
Mã số thuế:

0315458347

Địa chỉ: 38 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 38 Thach Thi Thanh, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH BEST CRM
Mã số thuế:

0315456773

Địa chỉ: 102/26 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 102/26 Tran Khac Chan, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH COSA GROOMING
Mã số thuế:

0315458361

Địa chỉ: 68 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 68 Thach Thi Thanh, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp