Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Định- Quận 1- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH IMM SOLUTIONS
Mã số thuế:

0316614743

Địa chỉ: Tầng 5, Số 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5th Floor, No 62 Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/12/2020

Công Ty TNHH Việc Làm Tốt Nhất
Mã số thuế:

0316600885

Địa chỉ: số 69 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 69 Thach Thi Thanh, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-11-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CONNECT
Mã số thuế:

0316600317

Địa chỉ: Tầng 9, 186Bis Trần Quang Khải, Phường Tân Định , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, 186bis Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/11/2020

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KIEV
Mã số thuế:

0316580974

Địa chỉ: 96/1 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 96/1 Vo Thi Sau, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác (Other personal support services)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2020

Công Ty TNHH Kangmin Việt Nam
Mã số thuế:

0316571779

Địa chỉ: 148A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 148a Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-11-2020

Công Ty TNHH Mercuri
Mã số thuế:

0316568543

Địa chỉ: Tầng 5, Số 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5th Floor, No 62 Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-11-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp