Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Định- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển River View
Mã số thuế:

0315962508

Địa chỉ: 343 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 343 Hoang Sa, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty TNHH Ruby Studio
Mã số thuế:

0315960596

Địa chỉ: Lầu 3, số 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 3, No 01 Tran Khanh Du, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-10-2019

Công Ty TNHH Visa Sunrise
Mã số thuế:

0315957106

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Sky View Building, 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2nd Floor, Sky View Building Building, 41a Nguyen Phi Khanh, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Lộc Lộc Phát Phát
Mã số thuế:

0315948535

Địa chỉ: 68/10 Đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 68/10, Tran Quang Khai Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Amazing Kindness
Mã số thuế:

0315944957

Địa chỉ: 186 Bis Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 186 Bis Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty Cổ Phần Igmt
Mã số thuế:

0315943826

Địa chỉ: Tầng 5, 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5th Floor, 62 Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Hurin House
Mã số thuế:

0315933955

Địa chỉ: 68/9 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 68/9 Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Học Viện Thanh Vân
Mã số thuế:

0315914335

Địa chỉ: 15 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15 Dinh Cong Trang, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty TNHH Phuan Chiu Trading Việt Nam
Mã số thuế:

0315910203

Địa chỉ: 111A + 111A-1 Nguyễn Phi Khanh , Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 111a + 111a-1 Nguyen Phi Khanh, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế Việt Nam
Mã số thuế:

0315906398

Địa chỉ: Tầng 4, số 156 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 4th Floor, No 156 Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-09-2019

Công Ty Cổ Phần Dcb
Mã số thuế:

0315901784

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà IMC, 62 Đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 5, Imc Building, 62, Tran Quang Khai Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp