Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính F179

Ngày thành lập: 13-07-2018

Địa chỉ: Số 6 - 8 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 6 - 8 Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Mã số thuế 0315163551
Tên v.tắt/giao dịch F179 Financial Investment Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Phạm Quang Nghĩa

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Tài Chính F179

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính