Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Nguyễn Thái Bình- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Định Cư Toàn Cầu Việt Mỹ
Mã số thuế:

0315556619

Địa chỉ: Lầu 3, Phường T Building, Số 27 - 29 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 3, T Building Ward, No 27 - 29 Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2019

Công Ty TNHH Fs Technology
Mã số thuế:

0315520404

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Topaz, 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 5, Topaz Building, 66 Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-02-2019

Công Ty TNHH Preford Logistics
Mã số thuế:

0315502589

Địa chỉ: Tầng 5, Số 166 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5th Floor, No 166 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔNG TÂY
Mã số thuế:

0315481593

Địa chỉ: Số 130 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 130 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH I-LINH
Mã số thuế:

0315461942

Địa chỉ: 89/14 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 89/14 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH KĨ-BA
Mã số thuế:

0315453638

Địa chỉ: 31 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 31 Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ STAR PLUS
Mã số thuế:

0315438830

Địa chỉ: 95 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 95 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/12/2018

CÔNG TY TNHH LASLUZ
Mã số thuế:

0315436801

Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 22th Floor, TNR Building, 180-192 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/12/2018

Công Ty Cổ Phần Hai Đồng Tiền Miền Nam
Mã số thuế:

0315418898

Địa chỉ: 17/2 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 17/2 Ky Con, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-12-2018

Công Ty TNHH Venis
Mã số thuế:

0315411437

Địa chỉ: 164 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 164 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp