Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Nguyễn Cư Trinh- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tm Hxd
Mã số thuế:

0316114691

Địa chỉ: Tòa nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Pax Sky Building, 51 Nguyen Cu Trinh, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty Cổ Phần Unibio Fertilizer
Mã số thuế:

0316114620

Địa chỉ: Số 168/39 Đường Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 168/39, Nguyen Cu Trinh Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhượng Quyền Thương Mại Quốc Tế Aht
Mã số thuế:

0316111845

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Pax Sky, số 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 10th Floor, Pax Sky Building, No 51 Nguyen Cu Trinh, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Cmc
Mã số thuế:

0316110175

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Pax Sky, Số 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 10, Pax Sky Building, No 51 Nguyen Cu Trinh, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Ibegin Dịch Vụ Và Công Nghệ Kết Nối
Mã số thuế:

0316109645

Địa chỉ: 212/D45 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 212/D45 Nguyen Trai, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Empire Luxury
Mã số thuế:

0316097277

Địa chỉ: 136 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 136 Nguyen Cu Trinh, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ (Mobile retail or in-market-retail of other commodities)

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty Cổ Phần Revisquare
Mã số thuế:

0316102223

Địa chỉ: Số 201 Nguyễn Thị Minh Khai , Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 201 Nguyen Thi Minh Khai, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Nhà Hàng Tuấn Kiệt
Mã số thuế:

0316085169

Địa chỉ: Số 116 Đường Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 116, Tran Dinh Xu Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-12-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ - Tư Vấn Đầu Tư & Giáo Dục Blockchain Fatasy
Mã số thuế:

0316085578

Địa chỉ: Tầng 10 - Tòa nhà Pax Sky, số 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 10th Floor, Pax Sky Building, No 51 Nguyen Cu Trinh, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (Computer consultancy services and network administration)

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-12-2019

Công Ty TNHH Mercy Beauty & Spa
Mã số thuế:

0316078027

Địa chỉ: Số 184 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 184 Tran Hung Dao, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-12-2019

Công Ty TNHH Eight Senses
Mã số thuế:

0316078637

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Pax Sky, Số 51 Đường Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 10th Floor, Pax Sky Building, No 51, Nguyen Cu Trinh Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-12-2019

Công Ty TNHH Cool N Lite Việt Nam
Mã số thuế:

0316072378

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Paxsky, 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 10th Floor, Paxsky Building, 51 Nguyen Cu Trinh, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-12-2019

Công Ty TNHH Elife Partners
Mã số thuế:

0316069600

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 10, Pax Sky Building, 51 Nguyen Cu Trinh, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp