Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Ftc Logistics Việt Nam

Ngày thành lập: 11-07-2019

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa Nhà Viễn Đông, Số 14 Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, Vien Dong Building, No 14 Phan Ton, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Mã số thuế 0315783851
Tên v.tắt/giao dịch Ftc Logistics Vietnam Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Tạ Thị Kim Chúc

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ftc Logistics Việt Nam

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính