Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Fine Home Sofa Việt Nam

Ngày thành lập: 15-11-2018

Địa chỉ: 54 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 54 Bis Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Mã số thuế 0315391043
Tên v.tắt/giao dịch Fine Home Sofa Vietnam Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Bích Thủy

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Fine Home Sofa Việt Nam

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính