Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Cà Phê Baci

Ngày thành lập: 13-04-2019

Địa chỉ: 18 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18 Dinh Tien Hoang, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Mã số thuế 0315630044
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Cà Phê Baci
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Vũ Văn Đoán

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cà Phê Baci

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính