Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Liên Sơn Land

Ngày thành lập: 13-08-2019

Địa chỉ: 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 34 Nguyen Binh Khiem, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Mã số thuế 0315846558
Tên v.tắt/giao dịch Lien Son Land Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Thanh Hùng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Liên Sơn Land

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính