Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đa Kao- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Peakglobal
Mã số thuế:

0315900149

Địa chỉ: 167-169 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 167-169 Dien Bien Phu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Dtg Medical
Mã số thuế:

0315901311

Địa chỉ: Tầng trệt, Rosana Tower, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Ground Floor, Rosana Tower, 60 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Coacer Viet Nam
Mã số thuế:

0315899253

Địa chỉ: Lầu 8, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 8, No 58 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Tms
Mã số thuế:

0315899856

Địa chỉ: 104/22 Mai Thị Lựu , Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 104/22 Mai Thi Luu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Vũ Khang An
Mã số thuế:

0315894833

Địa chỉ: 184-186 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 184-186 Dinh Tien Hoang, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Kim Khí Mỹ Đức
Mã số thuế:

0315897305

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 132-134 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5th Floor, 132-134 Dien Bien Phu Building, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Triệu Quý Long
Mã số thuế:

0315892265

Địa chỉ: 64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 64 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Đại Long Vũ
Mã số thuế:

0315892473

Địa chỉ: Phòng 404, Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 404, No 9 Phan Ke Binh, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Lam Triệu Vũ
Mã số thuế:

0315892120

Địa chỉ: 21 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 21 Phan Ke Binh, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH B2c Solution
Mã số thuế:

0315883895

Địa chỉ: Số 10A Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 10a, Nguyen Thi Minh Khai Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Ams Bridgeblue
Mã số thuế:

0315891977

Địa chỉ: Phòng 003A Empress Business center, Tầng 17, Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 003a Empress Business Center, 17th Floor, Empress Tower, No 138-142 Hai Ba Trung, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Id.l Việt Nam
Mã số thuế:

0315888653

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VietPhone Building-2, 21 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, Vietphone Building-2 Building, 21 Phan Ke Binh, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Sunrise Engineering Việt Nam
Mã số thuế:

0315884095

Địa chỉ: Tầng 19, Khu A, Indochina Park Tower, Số 04, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19th Floor, Khu A, Indochina Park Tower, No 04, Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Agriteck
Mã số thuế:

0315880284

Địa chỉ: 76 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 76 Mai Thi Luu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp