Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đa Kao- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Latte Solutions
Mã số thuế:

0315804188

Địa chỉ: Tầng 19, Khu văn phòng tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19th Floor, Khu Van Phong, Indochina Building, No 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty TNHH Mt Digital
Mã số thuế:

0315803709

Địa chỉ: Tầng 7, Số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7th Floor, No 60 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty TNHH 5 Mươi
Mã số thuế:

0315802504

Địa chỉ: 167-169 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 167-169 Dien Bien Phu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ecompay
Mã số thuế:

0315802215

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Rosana, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Ground Floor, Rosana Building, No 60 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty Cổ Phần Daf Group .
Mã số thuế:

0315798544

Địa chỉ: Tầng 19, Khu văn phòng, Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19th Floor, Khu Van Phong, Indochina Park Tower, No 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Moveo
Mã số thuế:

0315791549

Địa chỉ: Tầng 19, Khu văn phòng, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19th Floor, Khu Van Phong, No 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty TNHH Approach Business
Mã số thuế:

0315792197

Địa chỉ: Tầng 7, Số 60, đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7th Floor, No 60, Nguyen Van Thu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty TNHH Ftc Logistics Việt Nam
Mã số thuế:

0315783851

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa Nhà Viễn Đông, Số 14 Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, Vien Dong Building, No 14 Phan Ton, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-07-2019

Công Ty TNHH Neo Bright
Mã số thuế:

0315755572

Địa chỉ: 104/4 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 104/4 Mai Thi Luu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-07-2019

Công Ty Cổ Phần Bắc Phương Nam
Mã số thuế:

0315764552

Địa chỉ: Tòa nhà Rosana - 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Rosana - 60 Nguyen Dinh Chieu Building, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-06-2019

Công Ty TNHH Almar Sales Vietnam
Mã số thuế:

0315761343

Địa chỉ: 167-169 đường Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 167- 169, Dien Bien Phu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-06-2019

Công Ty TNHH Access Japan
Mã số thuế:

0315754674

Địa chỉ: Tầng 19, Khu văn phòng tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19th Floor, Khu Van Phong, Indochina Building, No 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-06-2019

Công Ty TNHH Wedyan
Mã số thuế:

0315754427

Địa chỉ: 91 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 91 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp