Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đa Kao- Quận 1- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PIGGY & BUNNY
Mã số thuế:

0316297734

Địa chỉ: Tầng 19, Khu Văn Phòng, Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 19th Floor, Khu Van Phong, Indochina Building, No 4 Nguyen Dinh, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/06/2020

CÔNG TY TNHH FAVYTI
Mã số thuế:

0316303346

Địa chỉ: 226 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 226 Dinh Tien Hoang, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/06/2020

CÔNG TY TNHH TM - DV MINH THÀNH LỘC
Mã số thuế:

0316303272

Địa chỉ: Lầu 1, Số 43 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: Lau 1, No 43 Mac Dinh Chi, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TM XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH TRANG
Mã số thuế:

0316303466

Địa chỉ: 33 C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 33 C-D-E Nguyen Binh Khiem, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/06/2020

CÔNG TY TNHH SX & TM ĐẠI BẢO
Mã số thuế:

0316305456

Địa chỉ: 79C Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 79C Dien Bien Phu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/06/2020

Công Ty TNHH Tiếp Vận Hl Phát
Mã số thuế:

0316297621

Địa chỉ: 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 60 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-05-2020

Công Ty TNHH The Paran
Mã số thuế:

0316300024

Địa chỉ: 101 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 101 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-05-2020

Công Ty TNHH Mai Ý
Mã số thuế:

0316294349

Địa chỉ: Tầng 7, Số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7th Floor, No 60 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of cigarettes, rustic tobacco in specialized stores)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-05-2020

Công Ty TNHH Thiết Bị Và Máy Móc Minh Anh
Mã số thuế:

0316297445

Địa chỉ: Tầng 1, Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, No 4 Nguyen Thi Minh Khai, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-05-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp