Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đại Việt E&c

Ngày thành lập: 13-07-2018

Địa chỉ: Tầng 5 Lam Giang Tower 167-173 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5th Floor Lam Giang Tower 167-173 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Mã số thuế 0315164107
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đại Việt E&c
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Hoàng Văn Hậu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Đại Việt E&c

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính