Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Cầu Ông Lãnh- Quận 1- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BROLI
Mã số thuế:

0315496529

 Điện thoại:

Địa chỉ: 86 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 86 De Tham, Cau Ong Lanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/01/2019

Công Ty TNHH New Magic
Mã số thuế:

0315430408

Địa chỉ: 96 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 96 De Tham, Cau Ong Lanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2018

Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Bất Động Sản Phúc Lộc Thọ 86
Mã số thuế:

0315412173

Địa chỉ: 106 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 106 De Tham, Cau Ong Lanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-11-2018

Công Ty TNHH Urbanreal
Mã số thuế:

0315368421

Địa chỉ: 27 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27 Yersin, Cau Ong Lanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-11-2018

Công Ty TNHH Uscic
Mã số thuế:

0315276805

Địa chỉ: 150 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 150 Le Thi Hong Gam, Cau Ong Lanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-09-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG HÓA H&T
Mã số thuế:

0315243951

Địa chỉ: 525 Chợ Cầu Muối, Đường Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 525 Cho Cau Muoi, Co Bac Street, Cau Ong Lanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/08/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Truyền Thông Ba Quý Bà
Mã số thuế:

0315216323

Địa chỉ: 79 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 79 Tran Hung Dao, Cau Ong Lanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp