Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bến Thành- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Act Testing
Mã số thuế:

0315954095

Địa chỉ: Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 23, A&B Building, 76a Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Technical inspection and analysis)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-10-2019

Công Ty TNHH Pronexus Việt Nam
Mã số thuế:

0315957716

Địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà Zen Plaza, số 54-56 đường Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 13th Floor, Zen Plaza Building, No 54-56, Nguyen Trai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Kelu, Eco Ideas
Mã số thuế:

0315957674

Địa chỉ: 60/1 Đường Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 60/1, Ton That Tung Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Warningzone
Mã số thuế:

0315952588

Địa chỉ: 72 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 72 Ly Tu Trong, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Tin Kun Beauty
Mã số thuế:

0315944650

Địa chỉ: 92 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 92 Suong Nguyet Anh, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Funtime Express
Mã số thuế:

0315942540

Địa chỉ: Tầng 7, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7th Floor, 117-119-121 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Activities of recreational parks and theme parks)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Nakashima Vietnam
Mã số thuế:

0315942068

Địa chỉ: 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 81 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Roni
Mã số thuế:

0315942526

Địa chỉ: Tầng 23 - Toà nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 23th Floor, A&B Building, 76a Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Td Hotel
Mã số thuế:

0315941882

Địa chỉ: 267-269 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 267-269 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Straw Me Bamboo
Mã số thuế:

0315935582

Địa chỉ: Tầng 5&6, tòa nhà Fimexco, 231 - 233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5&6 Floor, Fimexco Building, 231 - 233 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp