Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bến Thành- Quận 1- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ATEN LAND
Mã số thuế:

0315488285

Địa chỉ: 62 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 62 Pham Hong Thai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH CUBES INTERNATIONAL
Mã số thuế:

0315483008

Địa chỉ: Phòng 306, Lầu 3 Tòa nhà Kim Đô, Số 123 Lê Lợi, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: Zoom 306, Lau 3, Kim Do Building, No 123 Le Loi, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH THIÊN HUỲNH
Mã số thuế:

0315475920

Địa chỉ: 117/11 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 117/11 Le Thi Rieng, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIA KHANG
Mã số thuế:

0315470016

Địa chỉ: 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 81 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

Công Ty TNHH Ory - Rooms
Mã số thuế:

0315466690

Địa chỉ: 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 81 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SKY MAX
Mã số thuế:

0315456501

Địa chỉ: Phòng 301, Tòa Nhà Kim Đô Office, 123 Lê Lợi, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: Zoom 301, Kim Do Office Building, 123 Le Loi, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp