Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bến Thành- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất- Thương Mại Lvn
Mã số thuế:

0315841253

Địa chỉ: 231 – 233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 231 - 233 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-08-2019

Công Ty Cổ Phần Hoa Hàng Ngày
Mã số thuế:

0315762192

Địa chỉ: Tầng 5 & 6 tòa nhà Fimexco, số 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5th Floor & 6, Fimexco Building, No 231-233 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-06-2019

Công Ty TNHH Beshark
Mã số thuế:

0315763069

Địa chỉ: 247-249 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 247-249 Ly Tu Trong, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-06-2019

Công Ty TNHH Belux
Mã số thuế:

0315756537

Địa chỉ: Lầu 1, số 174/2 đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 1, No 174/2, Ly Tu Trong Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-06-2019

Công Ty TNHH Coeco
Mã số thuế:

0315741428

Địa chỉ: 81 Cách mạng tháng 8 , Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 81 Cach Mang Thang 8, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Vĩnh Gia - Azalea Beauty Central
Mã số thuế:

0315712709

Địa chỉ: 90 - 92 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 90 - 92 Le Thi Rieng, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Tập Đoàn Tài Chính Gold Việt Nam
Mã số thuế:

0315694922

Địa chỉ: Lầu 2, 7/17+9/17+11/17+13/17 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 2, 7/17+9/17+11/17+13/17 Nguyen Trai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-05-2019

Công Ty TNHH Na Na Lim World
Mã số thuế:

0315675373

Địa chỉ: 11E Đặng Trần Côn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 11e Dang Tran Con, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp