Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bến Thành- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Skyboss Travel
Mã số thuế:

0316134585

Địa chỉ: 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 81 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-02-2020

Công Ty TNHH Golden Pier 39
Mã số thuế:

0316140109

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 4th Floor, Khang Thong Building, 67 Nguyen Thi Minh Khai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-02-2020

Công Ty TNHH Tm Dv Tv Du Lịch An Thiên
Mã số thuế:

0316135035

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6th Floor, Fimexco Building, 231-233 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-02-2020

Công Ty TNHH Chrome Ink
Mã số thuế:

0316137579

Địa chỉ: 70 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 70 Truong Dinh, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2020

Công Ty TNHH Gogain Việt Nam
Mã số thuế:

0316133694

Địa chỉ: 231 – 233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 231 - 233 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-02-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Học Cổ Truyền Yuju
Mã số thuế:

0316132958

Địa chỉ: 38 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 38 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-02-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Diamond Spa
Mã số thuế:

0316133824

Địa chỉ: 20 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20 Pham Hong Thai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-02-2020

Công Ty TNHH Cmg Vietnam
Mã số thuế:

0316133380

Địa chỉ: Lầu 23, Tòa nhà A&B, Số 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 23, A&B Building, No 76a, Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-02-2020

Công Ty TNHH Mega Center
Mã số thuế:

0316122300

Địa chỉ: 4Bis Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 4bis Cach Mang Thang 8, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động viễn thông khác (Other telecommunication)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2020

Công Ty TNHH Rhi Magnesita Việt Nam
Mã số thuế:

0316122124

Địa chỉ: Phòng 3, Tầng 4, Số 56, đường Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 3, 4th Floor, No 56, Thu Khoa Huan Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Rona Massage
Mã số thuế:

0316119756

Địa chỉ: 69 Huỳnh Thúc Kháng , Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 69 Huynh Thuc Khang, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Liddleston Việt Nam
Mã số thuế:

0316114589

Địa chỉ: Tầng 7, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7th Floor, 117-119-121 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Olympus Management Group
Mã số thuế:

0316103058

Địa chỉ: Phòng A, lầu 12 Tòa Nhà Nguyễn Kim, Số 99 Đường Nguyễn Thị Minh Khai , Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Phong A, Lau 12, Nguyen Kim Building, No 99, Nguyen Thi Minh Khai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp