Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

VPĐD IFCA MSC BERHAD TẠI TP.HCM

Ngày thành lập: 01/02/2019

Địa chỉ: P.08-SOLUTION OFFICE, LầU 16,TòA NHà VINCOM, 72 Lê THáNH TôN, Phường Bến Nghé , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng (Administrative practice and office assistance)

Mã số thuế 0315510357
Điện thoại/ Fax:
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Kuan Seng Wood
Địa chỉ N.Đ.diện P.08-SOLUTION OFFICE, LầU 16,TòA NHà VINCOM, 72 Lê THáNH TôN, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Delegate address

Ngành Đ.ký kinh doanh của VPĐD IFCA MSC BERHAD TẠI TP.HCM

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính