Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Esta Group

Ngày thành lập: 13-05-2019

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Nguyễn Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 46th Floor, Bitexco Financial Tower Building, No 2 Nguyen Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Mã số thuế 0315675126
Tên v.tắt/giao dịch Essta Group Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Thị Thúy

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Esta Group
Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Nguyễn Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 46th Floor, Bitexco Financial Tower Building, No 2 Nguyen Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315675126

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019