Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Nhà Cửa Tuấn Hùng

Ngày thành lập: 11-07-2019

Địa chỉ: 02-04 Đường Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 02- 04, Alexandre De Rhodes Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Vệ sinh chung nhà cửa (House cleaning services)

Mã số thuế 0315786161
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Lê Tuấn Hùng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Vệ Sinh Nhà Cửa Tuấn Hùng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính