Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bến Nghé- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Vua Web Digi
Mã số thuế:

0316847561

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, Packsimex Building, 52 Dong Du, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-05-2021

Công Ty CP Tập Đoàn Laura Group
Mã số thuế:

0316845740

Địa chỉ: L632OT01, Tầng 32, Tòa nhà L6 Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: L632ot01, 32th Floor, L6 Vinhomes Golden River Building, 02 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-05-2021

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kunoichi
Mã số thuế:

0316847681

Địa chỉ: Số 8A/3B2 đường Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 8a/3b2, Thai Van Lung Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-05-2021

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Prok
Mã số thuế:

0316846494

Địa chỉ: 144/7 Pastuer, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 144/7 Pastuer, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-05-2021

Công Ty TNHH Multiplier Technologies Vietnam
Mã số thuế:

0316845652

Địa chỉ: L18 – 11 – 13, Tầng 18, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: L18 - 11 - 13, 18th Floor, Vincom Center Dong Khoi, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/05/2021

Công Ty Cổ Phần VNG Education 21
Mã số thuế:

0316845116

Địa chỉ: Lầu 14-08B, Toà nhà Vincom Center số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 14-08B, Vincom Center So 72 Le Thanh Ton Building, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-05-2021

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Sivalife
Mã số thuế:

0316844761

Địa chỉ: L17.11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: L17.11, 17th Floor, Vincom Center Building, No 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-05-2021

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Phí Đa Dạng Toàn Cầu Vin
Mã số thuế:

0316842475

Địa chỉ: Tầng 46, Toà nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 46th Floor, Bitexco Financial Tower Building, No 2 Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/05/2021

Công Ty TNHH Pisces Production
Mã số thuế:

0316843239

Địa chỉ: Số 2 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2 Thi Sach, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/05/2021

Công Ty TNHH Tatsuno Việt Nam
Mã số thuế:

0316842891

Địa chỉ: Tầng 12A, Vincom Center, Số 70-72 đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12a Floor, Vincom Center, No 70-72, Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-05-2021

Công Ty TNHH Nguyên Liệu Thủy Sản
Mã số thuế:

0316841383

Địa chỉ: Số 2Bis - 4 - 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2bis - 4 - 6 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-05-2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Vương Gia Bảo
Mã số thuế:

0316840284

Địa chỉ: Phòng 5621, Tầng 56, Tòa nhà Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 5621, 56th Floor, Tai Chinh Bitexco Building, No 2 Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/05/2021

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hands On - Beo
Mã số thuế:

0316840213

Địa chỉ: Tầng 6, Phòng 602.3, Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6th Floor, Zoom 602.3, Me Linh Point Tower, No 02 Ngo Duc Ke, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/05/2021

Công Ty TNHH Pentavite Việt Nam
Mã số thuế:

0316840823

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 46th Floor, Bitexco Financial Building, 2 Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/05/2021

Công Ty CP Tập Đoàn QP
Mã số thuế:

0316836182

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 16th Floor, Vietcombank Building, No 5 Cong Truong Me Linh, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/05/2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp