Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bến Nghé- Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Vietnam Angel Network
Mã số thuế:

0315645442

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa Nhà Vietcomreal , 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-04-2019

Công Ty TNHH Hansbiomed Vietnam
Mã số thuế:

0315644181

Địa chỉ: Tầng 7, Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7th Floor, Me Linh Point Tower, No 2 Ngo Duc Ke, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-04-2019

Công Ty TNHH Đèn Tín Hiệu
Mã số thuế:

0315637635

Địa chỉ: 25/42 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25/42 Nguyen Binh Khiem, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-04-2019

Công Ty TNHH Cheong Ming (vietnam)
Mã số thuế:

0315633101

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, Vietcomreal Building, No 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty TNHH Carter & Font Outsourcing
Mã số thuế:

0315630573

Địa chỉ: L18-11-13, Tầng 18, Tòa Nhà Vincom Center Đồng Khởi, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: L18-11-13, 18th Floor, Vincom Center Dong Khoi Building, No 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty TNHH Global Natural Vnh
Mã số thuế:

0315629842

Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-04-2019

Công Ty TNHH Pacific Urban
Mã số thuế:

0315624957

Địa chỉ: Số A219OT05, Tầng 19, Toà A2 Vinhomes Golden River, Số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No A219ot05, 19th Floor, Toa A2 Vinhomes Golden River, No 2 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-04-2019

Công Ty TNHH Exciting One Asia
Mã số thuế:

0315624724

Địa chỉ: A1-40. Ot. 12b, Tòa Nhà Aqua 1, Golden River, Số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A1-40. Ot. 12B, Aqua 1 Building, Golden River, No 2 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-04-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Biq
Mã số thuế:

0315622822

Địa chỉ: L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: L18-11-13, 18th Floor, Vincom Center Dong Khoi Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-04-2019

Công Ty TNHH Selling Power Training And Consulting
Mã số thuế:

0315619996

Địa chỉ: Tầng 6 & Tầng 7, Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế , Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6th Floor & Tang 7, Me Linh Point Tower, No 2 Ngo Duc Ke, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Chan8e
Mã số thuế:

0315619153

Địa chỉ: Phòng 802, Lầu 8, Tòa nhà Vietnam Business Center, Số 57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 802, Lau 8, Vietnam Business Center Building, No 57-59 Ho Tung Mau, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-04-2019

Công Ty Cổ Phần Health Trust
Mã số thuế:

0315617438

Địa chỉ: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-04-2019

Công Ty TNHH Invisalign Việt Nam
Mã số thuế:

0315613803

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vincom Center B, Số 72 Đường Lê Thánh Tôn và Số 45A Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12a Floor, Vincom Center B Building, No 72, Le Thanh Ton Va So 45a Duong Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-04-2019

Công Ty TNHH Gn & Co.
Mã số thuế:

0315612849

Địa chỉ: Phòng 802, Lầu 8, Tòa nhà Vietnam Business Center, 57 - 59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 802, Lau 8, Vietnam Business Center Building, 57 - 59 Ho Tung Mau, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp