Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 1- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TVT
Mã số thuế:

0316489838

 Điện thoại:

0912540115

Địa chỉ: 113 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 113 Nguyen Thai Binh, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú (Tanning, preliminary treating leather; preliminary treating and dying fur )

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/09/2020

CÔNG TY TNHH JOIE GARDEN VIỆT NAM
Mã số thuế:

0316484452

Địa chỉ: L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center Đồng khởi, 72 Lê T, Phường Bến Nghé , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: L18-11-13, 18th Floor, Vincom Center Dong Khoi Building, 72 Le T, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/09/2020

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BONNIE
Mã số thuế:

0316488062

Địa chỉ: L17-11 , Tầng 17, Toà nhà Vincom Center , Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: L17-11, 17th Floor, Vincom Center Building, No 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/09/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐOÀN VĂN
Mã số thuế:

0316490512

Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 50 Ton That Dam, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/09/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BPG
Mã số thuế:

0316488672

Địa chỉ: Tầng 10, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 10th Floor, 21 Nguyen Trung Ngan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) (Retail of small automobiles (automobiles with 12 or less seats) )

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/09/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SẠCH LA
Mã số thuế:

0316489193

Địa chỉ: Số L18-11-13, Tầng 18, Toà nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 L, Phường Bến Nghé , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: No L18-11-13, 18th Floor, Vincom Center Dong Khoi Building, 72 L, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/09/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÓN LÁ
Mã số thuế:

0316486876

Địa chỉ: Tòa Nhà P&T, Tầng 4, Số 27 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: P&T Building, 4th Floor, No 27 Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DKRV VIỆT NAM
Mã số thuế:

0316487037

Địa chỉ: 13 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 13 Dang Tat, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/09/2020