Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 1- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Millennium Yacht
Mã số thuế:

0316846166

Địa chỉ: 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-05-2021

Công Ty TNHH TM DV Nhà Hàng 97
Mã số thuế:

0316844218

Địa chỉ: 97bis Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 97bis Suong Nguyet Anh, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-05-2021

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Prok
Mã số thuế:

0316846494

Địa chỉ: 144/7 Pastuer, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 144/7 Pastuer, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-05-2021

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Long Hưng
Mã số thuế:

0316844465

Địa chỉ: Tầng 1, Số 4, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, No 4, Nguyen Thi Minh Khai Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-05-2021

Công Ty TNHH Hanmaum
Mã số thuế:

0316846550

Địa chỉ: 101 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 101 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-05-2021

Công Ty Cổ Phần Đổi Mới Dolphina
Mã số thuế:

0316845691

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa Nhà Viễn Đông, Số 14 Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7th Floor, Vien Dong Building, No 14 Phan Ton, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/05/2021

Công Ty TNHH Multiplier Technologies Vietnam
Mã số thuế:

0316845652

Địa chỉ: L18 – 11 – 13, Tầng 18, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: L18 - 11 - 13, 18th Floor, Vincom Center Dong Khoi, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/05/2021

Công Ty TNHH MTV Nonê Eatery
Mã số thuế:

0316845123

Địa chỉ: 175/4 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 175/4 Pham Ngu Lao, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/05/2021

Công Ty Cổ Phần VNG Education 21
Mã số thuế:

0316845116

Địa chỉ: Lầu 14-08B, Toà nhà Vincom Center số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 14-08B, Vincom Center So 72 Le Thanh Ton Building, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-05-2021

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Sivalife
Mã số thuế:

0316844761

Địa chỉ: L17.11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: L17.11, 17th Floor, Vincom Center Building, No 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-05-2021

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lavera
Mã số thuế:

0316844867

Địa chỉ: Toà nhà Fimexco, Tầng 5, Số 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Fimexco Building, 5th Floor, No 231-233 Le Thanh Ton, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-05-2021

Công Ty Cổ Phần Ionline
Mã số thuế:

0316841986

Địa chỉ: 5A Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5a Phan Ke Binh, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-05-2021

Công Ty TNHH Giải Pháp Anh Duy
Mã số thuế:

0316844602

Địa chỉ: 284/9 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 284/9 Co Bac, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-05-2021

Công Ty TNHH STM Services
Mã số thuế:

0316844539

Địa chỉ: Số 56 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 56, Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-05-2021

Công Ty TNHH Sato Homes
Mã số thuế:

0316840005

Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà Serepok Anh Minh Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 8th Floor, Serepok Anh Minh Tower Building, 56 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/05/2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp