Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 1- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÂM TỨ PHƯƠNG
Mã số thuế:

0316545049

Địa chỉ: 1B Sương Nguyệt ánh, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1B Suong Nguyet Anh, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/10/2020

CÔNG TY TNHH TM TÔN TÂN
Mã số thuế:

0316545183

Địa chỉ: 18A Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 18a Nam Quoc Cang, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/10/2020

CÔNG TY TNHH THE BLACK
Mã số thuế:

0316545401

Địa chỉ: 01B Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 01B Bui Vien, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/10/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Partnersix
Mã số thuế:

0316543690

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 37 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-10-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ANH ĐỨC
Mã số thuế:

0316546155

Địa chỉ: 55 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 55 Tran Nhat Duat, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/10/2020

CÔNG TY TNHH GARMIN VIỆT NAM
Mã số thuế:

0316546099

Địa chỉ: Phòng 1616, Tầng 16, Bitexco Financial Tower, Số 02 Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 1616, 16th Floor, Bitexco Financial Tower, No 02, Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/10/2020

CÔNG TY TNHH APPOMTAO
Mã số thuế:

0316542457

Địa chỉ: Lầu 1, 170-170Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: Lau 1, 170-170bis Bui Thi Xuan, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/10/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLU
Mã số thuế:

0316544341

Địa chỉ: 115 đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 115, Calmette Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/10/2020

CÔNG TY TNHH JIM COOKIE
Mã số thuế:

0316544461

Địa chỉ: 163 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 163 Dinh Tien Hoang, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc (Music recording and publishing)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/10/2020

CÔNG TY TNHH YÊN ẤM
Mã số thuế:

0316544214

Địa chỉ: Số 18 Trương Hán Siêu, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 18 Truong Han Sieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/10/2020

CÔNG TY TNHH GB HOLDINGS
Mã số thuế:

0316527787

Địa chỉ: Tầng 19, Khu văn phòng, Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 19th Floor, Khu Van Phong, Indochina Building, No 4 Nguyen Dinh, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ BAMBOO VIỆT
Mã số thuế:

0316541830

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Viễn Đông, 14 Phan Tôn, Phường Đa Kao , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 10th Floor, Vien Dong Building, 14 Phan Ton, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/10/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp