Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 7- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Ngọc Hải Violin
Mã số thuế:

0315518081

Địa chỉ: 78/24 Nguyễn Lâm, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 78/24 Nguyen Lam, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-02-2019

Công Ty TNHH Thép Hòa Bình
Mã số thuế:

0315506054

Địa chỉ: 25 Hoa Huệ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25 Hoa Hue, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-02-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO ỐC SAIGON
Mã số thuế:

0315477935

Địa chỉ: 46/32 Nguyễn Công Hoan, Phường 07 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 46/32 Nguyen Cong Hoan, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

Công Ty Cổ Phần Fi
Mã số thuế:

0315383109

Địa chỉ: Số 21 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 21 Hoa Cuc, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2018

CÔNG TY TNHH 1ST CAPITAL
Mã số thuế:

0315379688

Địa chỉ: 120A Trần Kế Xương, Phường 07 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 120a Tran Ke Xuong, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/11/2018

Công Ty TNHH Bebox
Mã số thuế:

0315372629

Địa chỉ: 81 Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 81 Phan Dang Luu, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-11-2018

CÔNG TY TNHH Z9 PRODUCTION
Mã số thuế:

0315355221

Địa chỉ: 116/3 Trần Kế Xương, Phường 07 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 116/3 Tran Ke Xuong, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác (Lease of other personal and household tools)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SOL
Mã số thuế:

0315339484

Địa chỉ: 126A Trần Kế Xương, Phường 07 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 126a Tran Ke Xuong, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp