Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 3- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FELIX ZONE
Mã số thuế:

0315398754

Địa chỉ: 94/5A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 03 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 94/5a Nguyen Dinh Chieu, Ward 03, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường 3, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/11/2018

Công Ty TNHH Ssi Technologies Ventures
Mã số thuế:

0315275424

Địa chỉ: 440/30 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 440/30 Nguyen Kiem, Ward 03, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường 3, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-09-2018

Công Ty TNHH New Gem Education
Mã số thuế:

0315265183

Địa chỉ: Số 126B Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 126B Phan Dang Luu, Ward 03, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 3, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Pxl
Mã số thuế:

0315245518

Địa chỉ: 486/28 Phan Xích Long, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 486/28 Phan Xich Long, Ward 03, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 3, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-08-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Dầu Nhờn Vĩnh Hưng
Mã số thuế:

0315222616

Địa chỉ: 218 Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 218 Phan Dang Luu, Ward 03, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 3, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-08-2018

Công Ty TNHH Giao Nhận Min To Max
Mã số thuế:

0315205498

Địa chỉ: Lầu 3, 3/25-3/26 Thích Quảng Đức, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 3, 3/25-3/26 Thich Quang Duc, Ward 03, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 3, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-08-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Văn Phòng Phẩm Nhân Vi
Mã số thuế:

0315202176

Địa chỉ: 440/50 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 440/50 Nguyen Kiem, Ward 03, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường 3, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp