Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Phát Triển Địa Ốc Newland
Mã số thuế:

0314990125

Địa chỉ: 2-4-6 Hoa Mai, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2-4-6 Hoa Mai, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-04-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Địa Ốc Thiên Phú
Mã số thuế:

0314989930

Địa chỉ: 2-4-6 Hoa Mai, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2-4-6 Hoa Mai, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-04-2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Hpc Land
Mã số thuế:

0314990358

Địa chỉ: 26 Hoa Sứ, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 26 Hoa Su, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-04-2018

CÔNG TY TNHH HANI BEAUTY
Mã số thuế:

0314978304

Địa chỉ: Số 02 Hoa Sứ, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 02 Hoa Su, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/04/2018

Công Ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ
Mã số thuế:

0314973144

Địa chỉ: Số 12 đường Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 12, Hoa Lan Street, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-04-2018

Công Ty TNHH Cơm Deli
Mã số thuế:

0314967750

Địa chỉ: 10/2 Nhiêu Tứ, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 10/2 Nhieu Tu, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-04-2018

Công Ty TNHH Module
Mã số thuế:

0314964189

Địa chỉ: 02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 02 Hoa Phuong, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-04-2018

Công Ty TNHH Làm Tí
Mã số thuế:

0314962287

Địa chỉ: Số 436 Trường Sa, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 436 Truong Sa, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-04-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bds Phúc Thịnh Land
Mã số thuế:

0314929628

Địa chỉ: 257/62B Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 257/62B Phan Xich Long, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-03-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNISPACE
Mã số thuế:

0314918471

 Điện thoại:

0939.661.996

Địa chỉ: 360 Trường Sa, Phường 02 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 360 Truong Sa, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/03/2018