Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sm+a Atelier

Ngày thành lập: 27-07-2018

Địa chỉ: 39 Hoa Hồng 2, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 39 Hoa Hong 2, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Mã số thuế 0315190121
Tên v.tắt/giao dịch Sm+a Atelier Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Trần Hữu Phước

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sm+a Atelier

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính