Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Arno Vietnam

Ngày thành lập: 14-06-2019

Địa chỉ: 02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 02 Hoa Phuong, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Mã số thuế 0315736788
Tên v.tắt/giao dịch Arno Vietnam Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Vũ Hoàng Minh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính