Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN LAMANDA
Mã số thuế:

0315476089

Địa chỉ: 180 Phan Đình Phùng, Phường 02 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 180 Phan Dinh Phung, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH THÀNH CÔNG
Mã số thuế:

0315456406

Địa chỉ: 434/3 Phan Xích Long, Phường 02 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 434/3 Phan Xich Long, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH RARA AVIS
Mã số thuế:

0315458234

Địa chỉ: Số 105 Đường Hoa Lan, Phường 02 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: No 105, Hoa Lan Street, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

Công Ty TNHH Ats Investment
Mã số thuế:

0315406719

Địa chỉ: Số 2 Hoa Phượng , Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2 Hoa Phuong, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-11-2018

Công Ty Cổ Phần Precitech
Mã số thuế:

0315402143

Địa chỉ: 33-35 Đường Hoa Mai, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 33- 35, Hoa Mai Street, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-11-2018

CÔNG TY TNHH LINH'S GYM
Mã số thuế:

0315385949

Địa chỉ: 110 Hoa Đào, Phường 02 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 110 Hoa Dao, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Activities of sporting clubs)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/11/2018

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THY NAI
Mã số thuế:

0315378606

Địa chỉ: 115 Hoa Lan, Phường 02 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 115 Hoa Lan, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY TNHH SOLUTECH
Mã số thuế:

0315374619

Địa chỉ: Số 8 Đường Hoa Sứ, Phường 02 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: No 8, Hoa Su Street, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/11/2018

Công Ty TNHH Wintour Vina
Mã số thuế:

0315369961

Địa chỉ: Số 65 đường Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 65, Phan Xich Long Street, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp