Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Auskor
Mã số thuế:

0315827259

Địa chỉ: 25, Đường số 11, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25, Street No 11, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-08-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Smp Imexco
Mã số thuế:

0315806121

Địa chỉ: Số 18 Hoa Mai, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 18 Hoa Mai, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-07-2019

Công Ty TNHH Phạm Nga
Mã số thuế:

0315744041

Địa chỉ: Số 95 Đường Hoa Đào, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 95, Hoa Dao Street, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Arno Vietnam
Mã số thuế:

0315736788

Địa chỉ: 02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 02 Hoa Phuong, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Early Morning
Mã số thuế:

0315668369

Địa chỉ: 386-388 Trường Sa, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 386-388 Truong Sa, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty TNHH Stevele
Mã số thuế:

0315544243

Địa chỉ: 02 Hoa Phượng , Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 02 Hoa Phuong, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp