Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Phạm Nga
Mã số thuế:

0315744041

Địa chỉ: Số 95 Đường Hoa Đào, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 95, Hoa Dao Street, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Arno Vietnam
Mã số thuế:

0315736788

Địa chỉ: 02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 02 Hoa Phuong, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Early Morning
Mã số thuế:

0315668369

Địa chỉ: 386-388 Trường Sa, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 386-388 Truong Sa, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty TNHH Stevele
Mã số thuế:

0315544243

Địa chỉ: 02 Hoa Phượng , Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 02 Hoa Phuong, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN LAMANDA
Mã số thuế:

0315476089

Địa chỉ: 180 Phan Đình Phùng, Phường 02 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 180 Phan Dinh Phung, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH THÀNH CÔNG
Mã số thuế:

0315456406

Địa chỉ: 434/3 Phan Xích Long, Phường 02 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 434/3 Phan Xich Long, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH RARA AVIS
Mã số thuế:

0315458234

Địa chỉ: Số 105 Đường Hoa Lan, Phường 02 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: No 105, Hoa Lan Street, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp