Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 15- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Vạn Phúc Thành
Mã số thuế:

0316083852

Địa chỉ: 38/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 38/3 Nguyen Van Troi, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Stacific
Mã số thuế:

0316083059

Địa chỉ: 77B Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 77B Hoang Van Thu, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-12-2019

Công Ty TNHH Điện Tử Hẩn Khích
Mã số thuế:

0316057002

Địa chỉ: 31 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 31, Hoang Van Thu Street, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-12-2019

Công Ty TNHH Spa Kyoto
Mã số thuế:

0316061908

Địa chỉ: 30 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 30 Nguyen Dinh Chinh, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty TNHH Ting Ting
Mã số thuế:

0316031558

Địa chỉ: 120/1A Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 120/1a Tran Huy Lieu, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-11-2019

Công Ty TNHH Thynkout
Mã số thuế:

0316009390

Địa chỉ: Số 38/6N Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 38/6N Nguyen Van Troi, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Bulls Trade Express
Mã số thuế:

0316006978

Địa chỉ: 72 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 72 Duy Tan, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp