Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 12- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Fuga Solutions
Mã số thuế:

0315428670

Địa chỉ: Phòng 4.01, Tầng 4, Khu I, Tòa nhà The Prince, Residence, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 4.01, 4th Floor, Khu I, The Prince Building, Residence, No 19-21 Nguyen Van Troi, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-12-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM UYỂN
Mã số thuế:

0315375186

Địa chỉ: Văn phòng 4.01, Tầng 4, Tòa nhà The Prince Residence, số 19, Phường 12 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 4.01, 4th Floor, The Prince Residence Building, No 19, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2018

Công Ty TNHH Kelti Beauty
Mã số thuế:

0315373333

Địa chỉ: Phòng P1-0429, tầng 4, Khu I, Toà nhà The Prince Residence số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Phong P1-0429, 4th Floor, Khu I, The Prince Residence So 17-19-21 Nguyen Van Troi Building, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-11-2018

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN HOÀNG GIA BẢO
Mã số thuế:

0315373157

Địa chỉ: 247A/40D Huỳnh Văn Bánh, Phường 12 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 247a/40d Huynh Van Banh, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH TƯ VÂN HOÊC ĐƯƠNG QUÔC TÊ
Mã số thuế:

0315365011

Địa chỉ: P1-02. 57 Khối Văn Phòng, Khu I, Tầng 2, Toà Nhà The Prince, Phường 12 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: P1-02. 57 Khoi Van Phong, Khu I, 2nd Floor, The Prince Building, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH LAND O' PLACE
Mã số thuế:

0315343258

Địa chỉ: Văn phòng 4.01, Tầng 4, Tòa nhà The Prince Residence, số 19, Phường 12 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 4.01, 4th Floor, The Prince Residence Building, No 19, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NKG
Mã số thuế:

0315347975

Địa chỉ: 247A/20 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 247a/20 Huynh Van Banh, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/10/2018

Công Ty TNHH Ken Yori
Mã số thuế:

0315301466

Địa chỉ: Phòng 3.37, Tầng 3, Toà nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 3.37, 3rd Floor, The Prince Residence Building, 17-19-21 Nguyen Van Troi, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-10-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BCDK HOLDING
Mã số thuế:

0315281851

Địa chỉ: Phòng 3.37, Tầng 3, Tòa nhà The Prince Residence, 17-19-21 N, Phường 12 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: Zoom 3.37, 3rd Floor, The Prince Residence Building, 17-19-21 N, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/09/2018

Công Ty TNHH Amg Collect
Mã số thuế:

0315265994

Địa chỉ: Phòng 2.13, Tầng 2, Khu I, Tòa nhà The Prince Residence, Số 19-21, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 2.13, 2nd Floor, Khu I, The Prince Residence Building, No 19-21, Nguyen Van Troi Street, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng (Payment-clearance assistant, credit assistant services)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2018

CÔNG TY TNHH ALGI VIỆT NAM
Mã số thuế:

0315249632

Địa chỉ: P1-0422, Tầng 4, Tòa Nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguy, Phường 12 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: P1-0422, 4th Floor, The Prince Residence Building, 17-19-21 Nguy, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/09/2018

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Pacific
Mã số thuế:

0315223708

Địa chỉ: 117 - 119 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 117 - 119 Nguyen Van Troi, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-08-2018

Công Ty TNHH Nesuso
Mã số thuế:

0315214157

Địa chỉ: 202/5, Đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 202/5, Huynh Van Banh Street, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp