Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 10- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Thương Mại Và Phân Phối Global Agricultural
Mã số thuế:

0316010741

Địa chỉ: 80 Mai Văn Ngọc, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 80 Mai Van Ngoc, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Lam Music Entertainment
Mã số thuế:

0315988714

Địa chỉ: 284/10 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 284/10 Nguyen Trong Tuyen, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-10-2019

Công Ty TNHH The Builder
Mã số thuế:

0315953006

Địa chỉ: 14E Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14e Dang Van Ngu, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-10-2019

Công Ty TNHH Kcl Consultants (vn)
Mã số thuế:

0315970467

Địa chỉ: 309 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 309 Nguyen Trong Tuyen, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty TNHH International 7
Mã số thuế:

0315958332

Địa chỉ: 309 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 309 Nguyen Trong Tuyen, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-10-2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dpt
Mã số thuế:

0315948775

Địa chỉ: 74/15 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 74/15 Truong Quoc Dung, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Hy Petite
Mã số thuế:

0315936988

Địa chỉ: 10/14 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 10/14 Dang Van Ngu, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Octava Newton Property
Mã số thuế:

0315934557

Địa chỉ: 309 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 309 Nguyen Trong Tuyen, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Cactusland
Mã số thuế:

0315837024

Địa chỉ: 251/8 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 251/8 Nguyen Van Troi, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Vtf
Mã số thuế:

0315783481

Địa chỉ: 28/10/1 Mai Văn Ngọc, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 28/10/1 Mai Van Ngoc, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp