Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Phan Vân

Ngày thành lập: 13-04-2019

Địa chỉ: 9/42 Đường Đoàn Thị Điểm, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9/42, Doan Thi Diem Street, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Mã số thuế 0315630012
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Phan Vân
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Phan Ngọc Thu Vân

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính