Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Giải Trí New Star
Mã số thuế:

0315990985

Địa chỉ: 29/86 Đoàn Thị Điểm, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 29/86 Doan Thi Diem, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Philux Việt Nam
Mã số thuế:

0315969045

Địa chỉ: 29/64 Đoàn Thị Điểm, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 29/64 Doan Thi Diem, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-10-2019

Công Ty Cổ Phần Túc Tín
Mã số thuế:

0315914293

Địa chỉ: 19/41 Cô Bắc, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19/41 Co Bac, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mng
Mã số thuế:

0315910348

Địa chỉ: 242D Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 242D Phan Dinh Phung, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Jay Hưng
Mã số thuế:

0315904898

Địa chỉ: 270/26/19 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 270/26/19 Phan Dinh Phung, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp