Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kiến Trúc Phú Nhuận
Mã số thuế:

0315864719

Địa chỉ: 68/55 Phùng Văn Cung, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 68/55 Phung Van Cung, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-08-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Nam Sơn Sg
Mã số thuế:

0315854446

Địa chỉ: P.702A Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: P.702a Tang 7, Centre Point Building, 106 Nguyen Van Troi, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-08-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vcash
Mã số thuế:

0315854904

Địa chỉ: 89/32 Huỳnh Văn Bánh, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 89/32 Huynh Van Banh, Ward 17, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 17, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đàm Thi
Mã số thuế:

0315845667

Địa chỉ: 165 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 165 Nguyen Trong Tuyen, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-08-2019

Công Ty TNHH Cơm Tươi Ngon
Mã số thuế:

0315848643

Địa chỉ: 408 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 408 Nguyen Kiem, Ward 03, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường 3, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-08-2019

Công Ty TNHH Love Kitchen
Mã số thuế:

0315835838

Địa chỉ: 239 Hoàng Hoa Thám , Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 239 Hoang Hoa Tham, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-08-2019

Công Ty TNHH Cactusland
Mã số thuế:

0315837024

Địa chỉ: 251/8 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 251/8 Nguyen Van Troi, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-08-2019

Công Ty TNHH Innofood
Mã số thuế:

0315829841

Địa chỉ: P.702A Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: P.702a Tang 7, Centre Point Building, 106 Nguyen Van Troi, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-08-2019

Công Ty TNHH Freezing
Mã số thuế:

0315830910

Địa chỉ: 1222 Trường Sa, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1222 Truong Sa, Ward 14, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 14, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-08-2019

Công Ty TNHH Auskor
Mã số thuế:

0315827259

Địa chỉ: 25, Đường số 11, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25, Street No 11, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-08-2019

Công Ty TNHH Hoàng Tuấn Khang
Mã số thuế:

0315821899

Địa chỉ: 106A Đường Nguyễn Văn Trỗi , Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 106a, Nguyen Van Troi Street, Ward 17, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 17, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-07-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Ok Việt Nam
Mã số thuế:

0315817589

Địa chỉ: Văn phòng Business T1, Tòa nhà Merin Suites, Số 151/1-2, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong Business T1, Merin Suites Building, No 151/1-2, Nguyen Van Troi Street, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-07-2019

Công Ty Cổ Phần Vibn
Mã số thuế:

0315818920

Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 202 Hoang Van Thu, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-07-2019

Công Ty TNHH P.l Network Company
Mã số thuế:

0315816673

Địa chỉ: 185/2B Trần Kế Xương, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 185/2B Tran Ke Xuong, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp