Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH VNSKY
Mã số thuế:

0315475021

Địa chỉ: 5/1 Đoàn Thị Điểm, Phường 01 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 5/1 Doan Thi Diem, Ward 01, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Booking services and support services related to promoting and organizing tours)

Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH YAND NGÔ
Mã số thuế:

0315462015

Địa chỉ: 259 Phùng Văn Cung, Phường 04 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 259 Phung Van Cung, Ward 04, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường 4, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

Công Ty Cổ Phần Zta
Mã số thuế:

0315471228

Địa chỉ: Phòng 702A, Tầng 7, Tòa Nhà Centrepoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 702a, 7th Floor, Centrepoint Building, 106 Nguyen Van Troi, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2019

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Cơ Khí An Tâm
Mã số thuế:

0315468419

Địa chỉ: Phòng 3.22-3.23, Tầng 3, Khu Văn phòng, Số 223 và 223B đường Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 3.22-3.23, 3rd Floor, Khu Van Phong, No 223 Va 223b, Hoang Van Thu Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2019

Công Ty TNHH Kylie
Mã số thuế:

0315462199

Địa chỉ: 68/58B Thích Quảng Đức, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 68/58b Thich Quang Duc, Ward 05, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại bánh từ bột (Producing various types of bread from flour)

Phường 5, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-01-2019

Công Ty TNHH Cdmd
Mã số thuế:

0315466274

Địa chỉ: 176/32 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 176/32 Tran Huy Lieu, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2019

CÔNG TY TNHH STUDIO55 VIỆT NAM
Mã số thuế:

0315470760

Địa chỉ: Tầng 3, Sogetrago Building, 30 Đặng Văn Ngữ, Phường 10 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, Sogetrago Building, 30 Dang Van Ngu, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH S-MAISON
Mã số thuế:

0315456879

Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 09 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 202 Hoang Van Thu, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Booking services and support services related to promoting and organizing tours)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

VPĐD SUNSOURCE ENERGY PRIVATE LIMITED TẠI TP.HCM
Mã số thuế:

0315463153

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà Thi Đấu Quân Khu 7, 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 09 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, Nha Thi Dau Quan Khu 7, 202 Hoang Van Thu, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH KEN MEI
Mã số thuế:

0315456371

Địa chỉ: Phòng 702A tầng 7 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: Zoom 702a Tang 7, Centre Point Building, 106 Nguyen Van Troi, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH THÀNH CÔNG
Mã số thuế:

0315456406

Địa chỉ: 434/3 Phan Xích Long, Phường 02 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 434/3 Phan Xich Long, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH ADORA VIỆT NAM
Mã số thuế:

0315456847

Địa chỉ: Phòng 702A, Tầng 7, Tòa Nhà Centre Point, Số 106 Nguyễn Văn, Phường 08 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: Zoom 702a, 7th Floor, Centre Point Building, No 106 Nguyen Van, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO ÁNH DƯƠNG
Mã số thuế:

0315456893

Địa chỉ: 209 Hoàng Văn Thụ, Phường 08 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 209 Hoang Van Thu, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp