Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Ngọc
Mã số thuế:

0315958879

Địa chỉ: Số 9 Đường Hoa Trà, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 9, Hoa Tra Street, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-10-2019

Công Ty TNHH S.n.z
Mã số thuế:

0315953743

Địa chỉ: 99 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 99 Tran Huy Lieu, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH S2u Design Vietnam
Mã số thuế:

0315953101

Địa chỉ: Tầng 3, Phòng 3.07, Khu I, Tòa nhà The Prince Residence, Số 19 - 21 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, Zoom 3.07, Khu I, The Prince Residence Building, No 19 - 21 Nguyen Van Troi, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Bảo Vân
Mã số thuế:

0315948542

Địa chỉ: 52/10 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 52/10 Cu Lao, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH International 7
Mã số thuế:

0315958332

Địa chỉ: 309 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 309 Nguyen Trong Tuyen, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Hoàng Vy
Mã số thuế:

0315959135

Địa chỉ: P.38, Tầng 4, Tòa nhà The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: P.38, 4th Floor, The Prince Residence Building, 17-19-21 Nguyen Van Troi, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-10-2019

Công Ty TNHH Dragon Money
Mã số thuế:

0315955701

Địa chỉ: Căn hộ Officetel số NTR-04.12 Tầng 04, Khu Căn hộ Cao cấp Newton Residence, 38 Trương Quốc Dung, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Can Ho Officetel So NTR-04.12 Tang 04, Khu Can Ho Cao Cap Newton Residence, 38 Truong Quoc Dung, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-10-2019

Công Ty TNHH Enlight Law
Mã số thuế:

0315958808

Địa chỉ: Phòng 3.34, Tầng 3, Khu I Tòa nhà The Prince Residence, Số 19-21 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 3.34, 3rd Floor, Khu I, The Prince Residence Building, No 19-21, Nguyen Van Troi Street, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp