Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Lextate
Mã số thuế:

0316112246

Địa chỉ: 211/23A Hoàng Hoa Thám , Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 211/23a Hoang Hoa Tham, Ward 05, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 5, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Tâm - Dnn
Mã số thuế:

0316107197

Địa chỉ: P.702A Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: P.702a Tang 7, Centre Point Building, 106 Nguyen Van Troi, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp