Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mỹ Nữ Fashion
Mã số thuế:

0316042817

Địa chỉ: 166 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 166 Ho Van Hue, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Nhà Hàng Cappadocia
Mã số thuế:

0316059874

Địa chỉ: Lầu 8 số 73 Đường Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 8 So 73, Phan Dinh Phung Street, Ward 17, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 17, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Thiết Kế Sk
Mã số thuế:

0316054650

Địa chỉ: số 14 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 14 Dang Van Ngu, Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Nông Sản Covina
Mã số thuế:

0316054629

Địa chỉ: Số 2 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2 Hoa Phuong, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Gold Dragon
Mã số thuế:

0316051000

Địa chỉ: P.702A Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: P.702a Tang 7, Centre Point Building, 106 Nguyen Van Troi, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động bảo vệ tư nhân (Personal security services)

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Toni Deluxe
Mã số thuế:

0316045529

Địa chỉ: 60 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 60 Cu Lao, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-11-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển An Phú Phát
Mã số thuế:

0316034598

Địa chỉ: 508/2 Đường Trường Sa, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 508/2, Truong Sa Street, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-11-2019

Công Ty Cổ Phần Sâm Bố Chính
Mã số thuế:

0316043144

Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 151 Tran Huy Lieu, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-11-2019

Công Ty TNHH Vilaki
Mã số thuế:

0316045286

Địa chỉ: Lầu 1 - 98D Phan Đăng Lưu , Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 1 - 98D Phan Dang Luu, Ward 03, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 3, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-11-2019

Công Ty TNHH Tru-life Việt Nam
Mã số thuế:

0316040506

Địa chỉ: Số 4 Đào Duy Từ, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 4 Dao Duy Tu, Ward 17, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 17, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty TNHH Lâm Hòa Yên
Mã số thuế:

0316039123

Địa chỉ: 25 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25 Phan Dinh Phung, Ward 17, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Care and maintenance services for scenery)

Phường 17, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-11-2019

Công Ty TNHH Ecopark Vina
Mã số thuế:

0316034421

Địa chỉ: 02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 02 Hoa Phuong, Ward 02, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (Producing oil, lard and vegetable oil)

Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp