Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thép Hòa Bình
Mã số thuế:

0315506054

Địa chỉ: 25 Hoa Huệ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25 Hoa Hue, Ward 07, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-02-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Yesterday
Mã số thuế:

0315507989

Địa chỉ: 140/21 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 140/21 Tran Huy Lieu, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Mekong Souvenirs
Mã số thuế:

0315489592

Địa chỉ: 196 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 196 Ho Van Hue, Ward 09, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2019

Công Ty TNHH Câu Lạc Bộ Nông Nghiệp Và Sáng Tạo Việt Nam
Mã số thuế:

0315491506

Địa chỉ: 82C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 82C Nguyen Trong Tuyen, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-01-2019

CÔNG TY TNHH ELKS LAVIE
Mã số thuế:

0315485421

Địa chỉ: 29 Nguyễn Đình Chính, Phường 15 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 29 Nguyen Dinh Chinh, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH FIRST BASE
Mã số thuế:

0315484259

Địa chỉ: Lô 18, Tầng 2, Cao ốc Newton Residence, Số 38 Trương Quốc Du, Phường 08 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: Lot 18, 2nd Floor, Cao Oc Newton Residence, No 38 Truong Quoc Du, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 8, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH THẾ HỆ MỚI Á ÂU
Mã số thuế:

0315486418

Địa chỉ: 141 Thích Quảng Đức, Phường 04 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 141 Thich Quang Duc, Ward 04, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu (Repair of other personal and household belongings)

Phường 4, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp