Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Dầu Mỡ Nhờn Sài Gòn
Mã số thuế:

0316433627

Địa chỉ: 359D Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 359D Nguyen Trong Tuyen, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 1, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-08-2020

Công Ty TNHH Af Home
Mã số thuế:

0316434758

Địa chỉ: 46/10/20 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 46/10/20 Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-08-2020

Công Ty TNHH Vũ Đức Thành
Mã số thuế:

0316431330

Địa chỉ: 1B Đường Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1B, Hoang Dieu Street, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Activities of sporting clubs)

Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-08-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phạm Quỳnh
Mã số thuế:

0316432729

Địa chỉ: 41/1 Đường số 387, Ấp Cây Sộp, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 41/1, Street No 387, Cay Sop Hamlet, Tan An Hoi Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-08-2020

Công Ty TNHH South Việt Nam Floral
Mã số thuế:

0316434469

Địa chỉ: Số 08 Đường 3B, KDC Gia Hòa, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 08, 3B Street, KDC Gia Hoa, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-08-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Ngọc Châu
Mã số thuế:

0316435053

Địa chỉ: 208 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 208 Dinh Bo Linh, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-08-2020