Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT THỦ ĐỨC
Mã số thuế:

0315490284

Địa chỉ: 16 đường số 6, Phường Linh Chiểu , Quận Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: 16, Street No 6, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIWI
Mã số thuế:

0315488775

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, Hm Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Phuong 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH ELKS LAVIE
Mã số thuế:

0315485421

Địa chỉ: 29 Nguyễn Đình Chính, Phường 15 , Quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh
Address: 29 Nguyen Dinh Chinh, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGỌC TÂN
Mã số thuế:

0315488398

Địa chỉ: 1479 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ Toàn 1-H3, Phường Tân Phong , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1479 Nguyen Van Linh, My Toan 1-h3 Quarter, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY PHÚC HẬU
Mã số thuế:

0315484072

Địa chỉ: 1018/24 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: 1018/24 Huong Lo 2, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH INTECH
Mã số thuế:

0315488133

Địa chỉ: 62/29C Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng , Quận 7 , TP Hồ Chí Minh
Address: 62/29c Lam Van Ben, Tan Kieng Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH RELO
Mã số thuế:

0315490005

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, Hm Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Phuong 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PINET
Mã số thuế:

0315489521

Địa chỉ: Số 56/5 Trần Bá Giao, Phường 5 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: No 56/5 Tran Ba Giao, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH HOMEZONE
Mã số thuế:

0315490252

Địa chỉ: 214/10 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ , Quận Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: 214/10 Dang Van Bi, Binh Tho Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH VIE SPORTS
Mã số thuế:

0315488408

Địa chỉ: 339/7 Trần Bình Trọng, Phường 01 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 339/7 Tran Binh Trong, Ward 01, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH ENB
Mã số thuế:

0315484315

Địa chỉ: 46/10 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 46/10 Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019