Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nhà Bè- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế - Xây Dựng Công Nghệ Big Adeco
Mã số thuế:

0315840877

Địa chỉ: 152 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 152 Nguyen Huu Tho, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-08-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Petro
Mã số thuế:

0315804660

Địa chỉ: 1979/16 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1979/16 Huynh Tan Phat, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Epb
Mã số thuế:

0315793225

Địa chỉ: 27/1B Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27/1B Huynh Tan Phat, Quarter 7, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phép
Mã số thuế:

0315793433

Địa chỉ: 805/6A , Ấp 4, đường Long Thới – Nhơn Đức, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 805/6a, Hamlet 4, Long Thoi - Nhon Duc Street, Nhon Duc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bất Động Sản Lê Gia Hưng
Mã số thuế:

0315758654

Địa chỉ: Số 06 Đường Đào Sư Tích, Ấp 2, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 06, Dao Su Tich Street, Hamlet 2, Phuoc Loc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-07-2019

Công Ty TNHH Beata
Mã số thuế:

0315761576

Địa chỉ: K28 Đường Số 2, Khu Dân Cư Phước Kiển A, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: K28, Street No 2, Phuoc Kien A Residential Area, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-07-2019

Công Ty Cổ Phần Qt Steel
Mã số thuế:

0315749949

Địa chỉ: 512/16 Nguyễn Văn Tạo , ấp 1, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 512/16 Nguyen Van Tao, Hamlet 1, Long Thoi Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-06-2019

Công Ty TNHH Wehome
Mã số thuế:

0315741241

Địa chỉ: 1868D Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1868D Le Van Luong, Hamlet 3, Nhon Duc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Meti Decor
Mã số thuế:

0315738993

Địa chỉ: 1017/41/2 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1017/41/2 Le Van Luong, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-06-2019

Công Ty TNHH 3tek
Mã số thuế:

0315732328

Địa chỉ: Số 4, Đường số 3, Khu Dân Cư Phước Kiển A, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 4, Street No 3, Phuoc Kien A Residential Area, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Duy An
Mã số thuế:

0315732889

Địa chỉ: 1024 đường Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1024, Le Van Luong Street, Hamlet 3, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại & Dịch Vụ Puro Cibo.
Mã số thuế:

0315727342

Địa chỉ: 188 Đào Sư Tích, Ấp 3, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 188 Dao Su Tich, Hamlet 3, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-06-2019

Công Ty Cổ Phần Big Invest Land
Mã số thuế:

0315715523

Địa chỉ: 152 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 152 Nguyen Huu Tho, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Bảo Trân
Mã số thuế:

0315716118

Địa chỉ: 26D Khu dân cư Nam Sài Gòn, ấp 4, tổ 11, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 26D, Nam Sai Gon Residential Area, Hamlet 4, Civil Group 11, Nhon Duc Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Thông
Mã số thuế:

0315711670

Địa chỉ: 526/1 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 526/1 Nguyen Van Tao, Hamlet 1, Long Thoi Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Mtv Royal Realty
Mã số thuế:

0315706896

Địa chỉ: 2177 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2177 Huynh Tan Phat, Quarter 7, Nha Be Town, Nha Be District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp