Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Thới Sơn- Huyện Hóc Môn- Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Thị Bích Thuần
Mã số thuế:

0315742252

Địa chỉ: Số 80C3 Đường Đặng Công Bỉnh, Ấp 5, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 80C3, Dang Cong Binh Street, Hamlet 5, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-06-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Cắt May Thanh Nga
Mã số thuế:

0315732896

Địa chỉ: Số 15C, Tổ 1C, Đường Lô C, Ấp 5, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 15C, 1C Civil Group, Duong, Lot C, Hamlet 5, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Ghế Đỏ
Mã số thuế:

0315722231

Địa chỉ: 27/10A Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27/10a Nguyen Van Bua, Hamlet 4, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-06-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm Dv Nguyễn Thị Hương
Mã số thuế:

0315640652

Địa chỉ: 505 Đường TBĐ 31, Ấp 5, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 505, TBD 31 Street, Hamlet 5, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-04-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Khánh Toàn
Mã số thuế:

0315629176

Địa chỉ: Số 27/6A8, Ấp 3, Nguyễn Thị Thử, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 27/6a8, Hamlet 3, Nguyen Thi Thu, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-04-2019

Công Ty TNHH Mtv May Mặc Kim Phú Thịnh
Mã số thuế:

0315493045

Địa chỉ: 30/14A Đường Xuân Thới Sơn 27, tổ 15, ấp 3, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 30/14a, Xuan Thoi Son 27 Street, Civil Group 15, Hamlet 3, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2019

CÔNG TY TNHH BU KUK VINA
Mã số thuế:

0315458266

Địa chỉ: 86/1K Đường Đồng Bà Canh, ấp 6, Xã Xuân Thới Sơn , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 86/1K, Dong Ba Canh Street, Hamlet 6, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH RATEC VINA
Mã số thuế:

0315403355

Địa chỉ: Lô D14, đường A, cụm công nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: Lot D14, A Street, Cong Nghiep Nhi Xuan Cluster, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/11/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiều Cương
Mã số thuế:

0315391815

Địa chỉ: Số 478, Tổ 15, Ấp 3 Đường Nguyễn Thị Thử, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 478, Civil Group 15, Hamlet 3, Nguyen Thi Thu Street, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp