Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Thới Sơn- Huyện Hóc Môn- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Khánh Toàn
Mã số thuế:

0315629176

Địa chỉ: Số 27/6A8, Ấp 3, Nguyễn Thị Thử, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 27/6a8, Hamlet 3, Nguyen Thi Thu, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-04-2019

Công Ty TNHH Mtv May Mặc Kim Phú Thịnh
Mã số thuế:

0315493045

Địa chỉ: 30/14A Đường Xuân Thới Sơn 27, tổ 15, ấp 3, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 30/14a, Xuan Thoi Son 27 Street, Civil Group 15, Hamlet 3, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2019

CÔNG TY TNHH BU KUK VINA
Mã số thuế:

0315458266

Địa chỉ: 86/1K Đường Đồng Bà Canh, ấp 6, Xã Xuân Thới Sơn , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 86/1K, Dong Ba Canh Street, Hamlet 6, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH RATEC VINA
Mã số thuế:

0315403355

Địa chỉ: Lô D14, đường A, cụm công nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: Lot D14, A Street, Cong Nghiep Nhi Xuan Cluster, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/11/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiều Cương
Mã số thuế:

0315391815

Địa chỉ: Số 478, Tổ 15, Ấp 3 Đường Nguyễn Thị Thử, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 478, Civil Group 15, Hamlet 3, Nguyen Thi Thu Street, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-11-2018

CÔNG TY TNHH YAOYOU GLASS VIỆT NAM
Mã số thuế:

0315356426

Địa chỉ: 25/8A1 Đường Nguyễn Thị Thử, ấp 3, Xã Xuân Thới Sơn , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 25/8 A1, Nguyen Thi Thu Street, Hamlet 3, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG THỊNH PHÁT
Mã số thuế:

0315353055

Địa chỉ: 227 Quôc lôÊ 22, âp 2, Xã Xuân Thới Sơn , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 227 Quoc Loe 22, Ap 2, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2018

Công Ty TNHH Chahock
Mã số thuế:

0315348707

Địa chỉ: 41C Dương Công Khi, Ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 41C Duong Cong Khi, Hamlet 4, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-10-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Hoàng Mạnh
Mã số thuế:

0315317723

Địa chỉ: Số 730 Đường Nguyễn Thị Thử , Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 730, Nguyen Thi Thu Street, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Sáng
Mã số thuế:

0315317642

Địa chỉ: Số 24/12A Đường Nguyễn Thị Thử, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 24/12a, Nguyen Thi Thu Street, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp