Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thới Tam Thôn- Huyện Hóc Môn- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tín Được
Mã số thuế:

0316608588

Địa chỉ: Số 290/5R Đường Phạm Thị Giây, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 290/5R, Pham Thi Giay Street, Tam Dong Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-11-2020

Công Ty TNHH Lt Fruit
Mã số thuế:

0316607506

Địa chỉ: 38/5D Đặng Khúc Vịnh, ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 38/5D Dang Khuc Vinh, Tam Dong Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-11-2020

Công Ty TNHH May Mặc Tam Thôn
Mã số thuế:

0316598114

Địa chỉ: 181/1A Tô Ký, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 181/1a To Ky, Tam Dong Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-11-2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KING PLUS
Mã số thuế:

0316602219

Địa chỉ: 26/9A ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 26/9a Dong Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/11/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Phát
Mã số thuế:

0316589536

Địa chỉ: 29/1A Ấp Thới Tứ 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 29/1a Thoi Tu 2 Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-11-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BA MIỀN
Mã số thuế:

0316582611

Địa chỉ: 164/1D ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 164/1D Tam Dong Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Yuyeng
Mã số thuế:

0316577185

Địa chỉ: 15/4 Đặng Thúc Vịnh, ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15/4 Dang Thuc Vinh, Tam Dong Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-11-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG ĐÔNG
Mã số thuế:

0316565020

Địa chỉ: 298 Phạm Thị Giây, ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 298 Pham Thi Giay, Tam Dong Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/11/2020

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HUTA
Mã số thuế:

0316562005

 Điện thoại:

0933783064

Địa chỉ: 2/3 ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2/3 Dong 1 Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/11/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp