Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Xuân- Huyện Hóc Môn- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN QUỐC NGUYÊN
Mã số thuế:

0315383444

Địa chỉ: 100/3/15 Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 100/3/15 Le Thi Ha, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/11/2018

CÔNG TY TNHH PALISHA
Mã số thuế:

0315365406

Địa chỉ: 3/88C Quốc lộ 22, ấp Đình, Xã Tân Xuân , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 3/88C, Highway 22, Dinh Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH MAY CÔNG NGHIỆP H&H
Mã số thuế:

0315359120

Địa chỉ: 57/7E Đường Tân Xuân 1, ấp Chánh, Xã Tân Xuân , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 57/7e, Tan Xuan 1 Street, Chanh Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAO ĐỘNG MẶT TRỜI MỚI
Mã số thuế:

0315355101

Địa chỉ: Số 30/1D ấp Chánh 2, Xã Tân Xuân , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: No 30/1D Chanh 2 Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2018

Công Ty TNHH Thương Mại An Nhiên Nguyễn
Mã số thuế:

0315345223

Địa chỉ: 22/6W đường Trung Mỹ, Ấp Mỹ Hòa 3, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 22/6W, Trung My Street, My Hoa 3 Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-10-2018

Công Ty TNHH Tm Dv Kỹ Thuật Sơn Long
Mã số thuế:

0315300832

Địa chỉ: 25/8A Tổ 4, Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25/8a Civil Group 4, Moi 1 Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-10-2018

Công Ty TNHH Onsago
Mã số thuế:

0315299792

Địa chỉ: 41/2C Lê Thị Hà, Ấp Chánh 2 , Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 41/2C Le Thi Ha, Chanh 2 Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-09-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Dịch Vụ Sang Thái
Mã số thuế:

0315282728

Địa chỉ: 1/124C Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1/124C Dinh Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-09-2018

Công Ty TNHH Nhôm Kính Phúc Thiên
Mã số thuế:

0315276523

Địa chỉ: 20/3 đường Trung Mỹ, Ấp Mỹ Hòa 3, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20/3, Trung My Street, My Hoa 3 Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-09-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRÍ CƯỜNG
Mã số thuế:

0315269156

Địa chỉ: 27/8E, Tổ 5, ấp Mới 1, Xã Tân Xuân , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 27/8e, Civil Group 5, Moi 1 Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/09/2018

Công Ty TNHH Văn Sơn Laser
Mã số thuế:

0315232526

Địa chỉ: 19/7D, Ấp Mỹ Hòa 3, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19/7D, My Hoa 3 Hamlet, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp