Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nhị Bình- Huyện Hóc Môn- Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đồ Gỗ Anh Đức
Mã số thuế:

0316566218

Địa chỉ: số 323-12 đường Nhị Bình 7, ấp 1, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 323-12, Nhi Binh 7 Street, Hamlet 1, Nhi Binh Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-10-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TECHNIP SCK
Mã số thuế:

0316526649

 Điện thoại:

0901612620

Địa chỉ: 129/12A Bùi Công Trừng, ấp 4, Xã Nhị Bình , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 129/12a Bui Cong Trung, Hamlet 4, Nhi Binh Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/10/2020

CÔNG TY TNHH SƠN JOKO VIỆT NAM
Mã số thuế:

0316502013

Địa chỉ: 61/6D Đường Võ Thị Đầy, ấp 1, Xã Nhị Bình , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 61/6D, Vo Thi Day Street, Hamlet 1, Nhi Binh Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/09/2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vfc
Mã số thuế:

0316444971

 Điện thoại:

0901609602

Địa chỉ: 19 Bùi Công Trừng, Ấp 1, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19 Bui Cong Trung, Hamlet 1, Nhi Binh Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-08-2020

Công Ty TNHH Eco Tray
Mã số thuế:

0316431757

 Điện thoại:

0827022727

Địa chỉ: Số 27 đường Nhị Bình 3, Ấp 1, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 27, Nhi Binh 3 Street, Hamlet 1, Nhi Binh Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-08-2020

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HOA BAN
Mã số thuế:

0316367861

Địa chỉ: 129/10 Ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 129/10 Hamlet 4, Nhi Binh Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/07/2020

Công Ty TNHH Linh Export
Mã số thuế:

0316366138

Địa chỉ: 43/1A Ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 43/1a Hamlet 4, Nhi Binh Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-07-2020

Công Ty TNHH Muống Biển
Mã số thuế:

0316251352

Địa chỉ: 332 Bùi Công Trừng, Ấp 1, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 332 Bui Cong Trung, Hamlet 1, Nhi Binh Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (Inland aquaculture)

Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-04-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp