Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hóc Môn- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SONG HY NHƯ Ý
Mã số thuế:

0316563707

Địa chỉ: 34/9 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông 1, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn , TP Hồ Chí Minh
Address: 34/9 Trinh Thi Mieng, Tam Dong 1 Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT POLARIS
Mã số thuế:

0316552945

Địa chỉ: 2/95B Bùi Thị Lùng, Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2/95B Bui Thi Lung, Nam Thoi Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2020

Công Ty TNHH Thương Mại North Highland Unreval
Mã số thuế:

0316562742

Địa chỉ: 168 đường Tân Hiệp 4, Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 168, Tan Hiep 4 Street, Thoi Tay 2 Hamlet, Tan Hiep Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-10-2020

Công Ty TNHH Kinh Doanh Vàng Kim Bảo Sen
Mã số thuế:

0316560294

Địa chỉ: 64/2A Ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 64/2a Hau Lan Hamlet, Ba Diem Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-10-2020

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Điền Kim
Mã số thuế:

0316555456

Địa chỉ: 126 Đường Tân Hiệp 32, Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 126, Tan Hiep 32 Street, Thoi Tay 2 Hamlet, Tan Hiep Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-10-2020

Công Ty TNHH Xafi
Mã số thuế:

0316561837

Địa chỉ: 256/39K/01 đường Đặng Thúc Vịnh, Ấp 2, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 256/39 K/01, Dang Thuc Vinh Street, Hamlet 2, Dong Thanh Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-10-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ash Holding
Mã số thuế:

0316562326

Địa chỉ: Số 60/6M đường Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 60/6M, Le Thi Ha Street, Tan Xuan Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-10-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phước Châu
Mã số thuế:

0316559323

Địa chỉ: 361/69/22A Đường ĐT 1-3, Ấp 6 , Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 361/69/22a, DT 1-3 Street, Hamlet 6, Dong Thanh Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-10-2020

Công Ty TNHH Hưng Thịnh Garment
Mã số thuế:

0316555223

Địa chỉ: 624 Nguyễn Thị Sáng, Tổ 21, Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 624 Nguyen Thi Sang, Civil Group 21, Hamlet 6, Dong Thanh Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-10-2020

Công Ty TNHH Xin Yue Việt Nam
Mã số thuế:

0316554660

Địa chỉ: 5/9 Dương Công Khi, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5/9 Duong Cong Khi, Xuan Thoi Thuong Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-10-2020

Công Ty TNHH Mtv Liên Anh Sg
Mã số thuế:

0316559468

Địa chỉ: số 18/18A, Đường Trần Thị Bốc, Ấp Thới Tứ 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 18/18a, Tran Thi Boc Street, Thoi Tu 2 Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại bánh từ bột (Producing various types of bread from flour)

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-10-2020

Công Ty TNHH Cách Nhiệt Minh Hùng Phát
Mã số thuế:

0316558312

Địa chỉ: 28/8N Tổ 79, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 28/8N Civil Group 79, Trung Dong Hamlet, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-10-2020

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MAI PHÚC
Mã số thuế:

0316559531

Địa chỉ: 66/1 Nguyễn Thị Huê, ấp Trung Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 66/1 Nguyen Thi Hue, Trung Lan Hamlet, Ba Diem Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu (Producing other means of transport and transport components not classified in any category )

Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/10/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp