Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 7- Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Dnu Decor
Mã số thuế:

0316119837

Địa chỉ: Số 6 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 6 Le Duc Tho, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Skygarden X
Mã số thuế:

0316101678

Địa chỉ: 10 B Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 10 B Phan Van Tri, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Bi-o Khánh Như
Mã số thuế:

0316078309

Địa chỉ: 123 Đường số 1, KDC CITYLAND, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 123, Street No 1, KDC Cityland, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-12-2019

Công Ty TNHH Graces Asia
Mã số thuế:

0316053720

Địa chỉ: Số 88 Đường số 5 , Khu Dân cư Cityland , Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 88, Street No 5, Cityland Residential Area, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Spa Mộc Kê
Mã số thuế:

0316016535

Địa chỉ: 115 Phạm Huy Thông, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 115 Pham Huy Thong, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng S-mind Architects
Mã số thuế:

0315998631

Địa chỉ: 302/13/02 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 302/13/02 Nguyen Van Nghi, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp