Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Công Nghệ & Thông Tin Appsider

Ngày thành lập: 19-02-2020

Địa chỉ: số 146/2/28 đường số 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 146/2/28, Street No 30, Ward 6, Go Vap District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Mã số thuế 0316144960
Tên v.tắt/giao dịch Appsider Information & Technology Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Lin, Hsin Ju

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Bamboo Technology Asia
Địa chỉ: A04.19, Tháp OT1, Toà Nhà Saigon Royal, Số 35, Đường Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A04.19, Thap Ot1, Saigon Royal Building, No 35, Ben Van Don Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0316193936

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020