Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 5- Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ THẦN MEDIA
Mã số thuế:

0316417199

Địa chỉ: 168 Dương Quảng Hàm, Phường 5 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 168 Duong Quang Ham, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/07/2020

CÔNG TY TNHH VFIMEX
Mã số thuế:

0316410108

Địa chỉ: 416/23/36 đường Dương Quảng Hàm, Phường 5 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 416/23/36, Duong Quang Ham Street, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/07/2020

CÔNG TY TNHH TMDV CENTRAL SKY
Mã số thuế:

0316417294

Địa chỉ: Số 527/48 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 527/48 Phan Van Tri, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/07/2020

Công Ty TNHH Cargoexpress Solution
Mã số thuế:

0316390010

Địa chỉ: Số 80/12/227 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 80/12/227 Duong Quang Ham, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-07-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS LÊ GIA
Mã số thuế:

0316385187

Địa chỉ: Số 22 Đường Số 5, Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 22, Street No 5, Duong Quang Ham, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/07/2020

Công Ty TNHH Landscape V.i.e.t
Mã số thuế:

0316370832

Địa chỉ: 566/43/17 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 566/43/17 Nguyen Thai Son, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-07-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sài Gòn-bình Định
Mã số thuế:

0316371963

Địa chỉ: 164/25 đường số 20, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 164/25, Street No 20, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp