Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 5- Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Sơn Nam
Mã số thuế:

0315510967

Địa chỉ: 17/2 Đường số 14, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 17/2, Street No 14, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty CP Tm Dv Xd Phát Triển Địa Ốc Thiên Phước Lộc
Mã số thuế:

0315510445

Địa chỉ: Nhà số 9, Đường số 1, Khu dân cư Cityland, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 9, Street No 1, Cityland Residential Area, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Ttc
Mã số thuế:

0315494948

Địa chỉ: 332/118/28 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 332/118/28 Duong Quang Ham, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PINET
Mã số thuế:

0315489521

Địa chỉ: Số 56/5 Trần Bá Giao, Phường 5 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: No 56/5 Tran Ba Giao, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

Công Ty TNHH Oharu
Mã số thuế:

0315478287

Địa chỉ: 479/38 Phăn Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 479/38 Phan Van Tri, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Cultivation service activities)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-01-2019

Công Ty Cổ Phần Beekrowd
Mã số thuế:

0315434177

Địa chỉ: 485/38, Phan Văn trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 485/38, Phan Van Tri, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-12-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đại Đông Đô
Mã số thuế:

0315382874

Địa chỉ: 176/44D30 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 176/44D30 Duong Quang Ham, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2018

Công Ty TNHH Pick Me Best Korea
Mã số thuế:

0315380972

Địa chỉ: Số 517 đường Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 517, Phan Van Tri Street, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-11-2018

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH TBT
Mã số thuế:

0315373686

Địa chỉ: Nhà số 2, Đường số 8, KDC City Land, Phường 5 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: No 2, Street No 8, KDC City Land, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH THE GREEN TUNES
Mã số thuế:

0315375965

Địa chỉ: Số 566/187/10 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: No 566/187/10 Nguyen Thai Son, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN VĨNH PHÚ
Mã số thuế:

0315375972

Địa chỉ: 14/12/7 Đường số 15, Phường 5 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 14/12/7, Street No 15, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp