Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 3- Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN LUXCAS VN
Mã số thuế:

0316654922

Địa chỉ: 275/70 Quang Trung, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 275/70 Quang Trung, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/12/2020

CÔNG TY TNHH BENKON
Mã số thuế:

0316631273

Địa chỉ: 26/28 Đường số 07, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 26/28, Street No 07, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/12/2020

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Filling Life
Mã số thuế:

0316624212

Địa chỉ: 239/34 Đường Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 239/34, Nguyen Van Cong Street, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-12-2020

Công Ty TNHH Tm Dầu Khí Thanh Bình
Mã số thuế:

0316624290

Địa chỉ: 679 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 679 Nguyen Kiem, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-12-2020

CÔNG TY TNHH CƠM TẤM LÁ SEN
Mã số thuế:

0316609221

Địa chỉ: 799/9 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 799/9 Nguyen Kiem, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/11/2020

Công Ty TNHH Phẳng O
Mã số thuế:

0316596847

Địa chỉ: 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 371 Nguyen Kiem, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-11-2020

Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Tia Sáng Mới
Mã số thuế:

0316597713

Địa chỉ: 55/52/12 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 55/52/12 Nguyen Van Cong, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-11-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp