Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Truyền Thông Nnt
Mã số thuế:

0315471080

Địa chỉ: 413/7 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 413/7 Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Nhà E-home
Mã số thuế:

0315407462

Địa chỉ: TMB. 10 Tầng Trệt Chung Cư Thái An - 21/5D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Tmb. 10 Tang Tret Chung Cu Thai An - 21/5d Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-11-2018

Công Ty TNHH Havie
Mã số thuế:

0315399356

Địa chỉ: 120/33/15 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 120/33/15, Street No 59, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-11-2018

CÔNG TY TNHH KOUSIN BROTHERS
Mã số thuế:

0315402538

Địa chỉ: 76/72 Đường số 59, Phường 14 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 76/72, Street No 59, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/11/2018

Công Ty TNHH Hoa Quả Nhiên An
Mã số thuế:

0315397542

Địa chỉ: 14/8A Đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14/8a, Street 53, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp