Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Efex
Mã số thuế:

0316119393

Địa chỉ: 49/46/29 Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49/46/29, Street No 51, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Mộc Phú Quý
Mã số thuế:

0316115007

Địa chỉ: 237/22/23 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 237/22/23 Pham Van Chieu, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Mộc Việt
Mã số thuế:

0316112373

Địa chỉ: 205/31/10 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 205/31/10 Pham Van Chieu, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Publishing of movies, video movies and TV programs)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Global Ventures & Fashion World
Mã số thuế:

0316104929

Địa chỉ: Lô B - S20 Tầng Trệt, Chung Cư Khang Gia, Đường Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lot B - S20 Tang Tret, Chung Cu Khang Gia, Quang Trung Street, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Gỗ Kiến Phạm
Mã số thuế:

0316104710

Địa chỉ: 237/32/83 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 237/32/83 Pham Van Chieu, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH May Mặc Hải Duy
Mã số thuế:

0316068540

Địa chỉ: 25/2A Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25/2a Pham Van Chieu, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty TNHH Camellia Bees
Mã số thuế:

0316088709

Địa chỉ: 81/5F Đường 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 81/5F, Street 59, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Giao Thương Việt Hàn
Mã số thuế:

0316072297

Địa chỉ: 50/21 Đường Số 45, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 50/21, Street No 45, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp