Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 12- Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nhà Hàng Net World
Mã số thuế:

0315945679

Địa chỉ: 141 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 141 Huynh Van Nghe, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Sx Tm Xnk Việt Anh
Mã số thuế:

0315925866

Địa chỉ: 164/24/7 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 164/24/7 Bui Quang La, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Việt Anh Window
Mã số thuế:

0315929370

Địa chỉ: 607/2/34 Tân Sơn, Tổ 115 , Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 607/2/34 Tan Son, Civil Group 115, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Kinh Doanh Phát Triển & Thương Mại Hoàng Linh
Mã số thuế:

0315917287

Địa chỉ: 84/5/15 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 84/5/15 Bui Quang La, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp