Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 12- Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Nhân Sự Ánh Sáng
Mã số thuế:

0316300874

Địa chỉ: 745/292 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 745/292 Quang Trung, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-05-2020

CÔNG TY TNHH VINBUILD
Mã số thuế:

0316289814

Địa chỉ: 705 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 705 Pham Van Bach, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/05/2020

CÔNG TY TNHH N&K SAIGON
Mã số thuế:

0316287694

Địa chỉ: Số 79/83/12D Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 79/83/12D Bui Quang La, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/05/2020

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Y Khoa Tc
Mã số thuế:

0316283097

Địa chỉ: 59/18 Đỗ Thúc Tịnh, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 59/18 Do Thuc Tinh, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-05-2020

CÔNG TY TNHH VLC VIỆT NAM
Mã số thuế:

0316278925

Địa chỉ: 169/41/6 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 169/41/6 Nguyen Tu Gian, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/05/2020

Công Ty TNHH Pccc Hiệp Phát
Mã số thuế:

0316274127

Địa chỉ: 21/24 Đỗ Thúc Tịnh, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 21/24 Do Thuc Tinh, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SHS
Mã số thuế:

0316265154

Địa chỉ: 41/18 Đỗ Thúc Tịnh, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 41/18 Do Thuc Tinh, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/05/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp