Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Fintech Phb

Ngày thành lập: 13-08-2019

Địa chỉ: 275/41 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 275/41 Quang Trung, Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Mã số thuế 0315847061
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Huỳnh Thương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Fintech Phb

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính