Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAM ĐÀ LẠT
Mã số thuế:

0315478600

Địa chỉ: 63/2 Thích Bửu Đăng, Phường 1 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 63/2 Thich Buu Dang, Ward 1, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/01/2019

Công Ty TNHH Wee
Mã số thuế:

0315358198

Địa chỉ: 56 Thích Bửu Đăng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 56 Thich Buu Dang, Ward 1, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-10-2018

Công Ty TNHH Big Bear Icy
Mã số thuế:

0315355648

Địa chỉ: 114/23a Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 114/23a Tran Quoc Tuan, Ward 1, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-10-2018

Công Ty TNHH Song Lam B.p.medi
Mã số thuế:

0315346770

Địa chỉ: 98 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 98 Tran Binh Trong, Ward 1, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-10-2018

CÔNG TY TNHH BONCHOWI
Mã số thuế:

0315339075

Địa chỉ: 107 Nguyên Hồng, Phường 1 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 107 Nguyen Hong, Ward 1, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/10/2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bất Động Sản Uyên Anh
Mã số thuế:

0315223828

Địa chỉ: 49 Nguyên Hồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49 Nguyen Hong, Ward 1, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản May Da Sài Gòn Tbt
Mã số thuế:

0315225198

Địa chỉ: 66-69 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 66-69 Tran Binh Trong, Ward 1, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp