Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH WINTOP GLOBAL
Mã số thuế:

0316666678

Địa chỉ: Số 97/2A4 Quang Trung, Phường 8 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: No 97/2a4 Quang Trung, Ward 8, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/12/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH TƯỜNG KHÁNH
Mã số thuế:

0316666300

Địa chỉ: 672A29 Phan Văn Trị, Phường 10 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 672a29 Phan Van Tri, Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/12/2020

Công Ty TNHH Coser
Mã số thuế:

0316659487

Địa chỉ: 590/2/41 Phan văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 590/2/41 Phan Van Tri, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Sắt Thép Nam Việt
Mã số thuế:

0316659173

Địa chỉ: 54/7 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 54/7 Nguyen Thuong Hien, Ward 1, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Duy Việt Nam
Mã số thuế:

0316651939

Địa chỉ: 336/4 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 336/4 Le Van Tho, Ward 11, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Loa Kéo Phan Linh
Mã số thuế:

0316652989

Địa chỉ: 70/478G Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 70/478G Huynh Van Nghe, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Tmdv Đầu Tư Anh Tài
Mã số thuế:

0316652308

Địa chỉ: 19 Đường số 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19, Street No 53, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp