Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Apyld
Mã số thuế:

0316057965

Địa chỉ: 237/98/74 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 237/98/74 Pham Van Chieu, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hoàng Thiên Phát
Mã số thuế:

0316048671

Địa chỉ: 121/35/10 Đường số 7, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 121/35/10, Street No 7, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Akami
Mã số thuế:

0316040143

Địa chỉ: 55/13/9 Đường số 2, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 55/13/9, Street No 2, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Hữu Hoàng Gia
Mã số thuế:

0316051152

Địa chỉ: 76/34/22 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 76/34/22, Street No 5, Ward 17, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thiên Bảo Phát
Mã số thuế:

0316049555

Địa chỉ: 118/6/11 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 118/6/11, Street No 6, Ward 15, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 15, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Nguyễn Song Trần
Mã số thuế:

0316054636

Địa chỉ: 15/12/10 Đường số 4, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15/12/10, Street No 4, Ward 11, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Aifu Group
Mã số thuế:

0316057997

Địa chỉ: Số 100, Đường Số 10 Khu Dân Cư CityLand Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 100, Street No 10, Cityland Park Hills Residential Area, Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Anasai
Mã số thuế:

0316057080

Địa chỉ: 21/33/9 Đường số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 21/33/9, Street No 3, Ward 9, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 9, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Bat Freshway
Mã số thuế:

0316052903

Địa chỉ: 637/20 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 637/20 Quang Trung, Ward 11, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp