Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghệ Thiết Kế Xavia
Mã số thuế:

0315945647

Địa chỉ: Số 43, đường Quang Trung , Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 43, Quang Trung Street, Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-10-2019

Công Ty TNHH Âm Thanh Ánh Sáng Anh Duy
Mã số thuế:

0315956247

Địa chỉ: 214 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 214 Quang Trung, Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Quyền Thủy
Mã số thuế:

0315948856

Địa chỉ: 18/6 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18/6 Pham Van Chieu, Ward 9, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 9, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-10-2019

Công Ty TNHH Hnewworld
Mã số thuế:

0315960010

Địa chỉ: 326/44 Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 326/44, Street No 8, Ward 11, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Isshe
Mã số thuế:

0315958759

Địa chỉ: 28 Đường số 5 cityland centre hills, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 28, 5 Cityland Centre Hills Street, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Varacious Audit And Assessment
Mã số thuế:

0315955275

Địa chỉ: 120/57/33 Đường 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 120/57/33, Street 59, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp