Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Empire Code
Mã số thuế:

0315748913

Địa chỉ: Số 44 Đường số 4, Khu Cityland Center Hill, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 44, Street No 4, Khu Cityland Center Hill, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Kim Thanh Nhật
Mã số thuế:

0315739066

Địa chỉ: Số 55 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 55, Street No 59, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Eland
Mã số thuế:

0315736844

Địa chỉ: 566/29/30 Nguyễn Thái Sơn , Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 566/29/30 Nguyen Thai Son, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Dệt May Anh Triết
Mã số thuế:

0315733152

Địa chỉ: 276/181/18 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 276/181/18 Thong Nhat, Ward 16, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 16, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-06-2019

Công Ty TNHH Wata Design Studio
Mã số thuế:

0315729678

Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 73 Nguyen Binh Khiem, Ward 1, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dầu Nhớt An Phú
Mã số thuế:

0315731518

Địa chỉ: 26/90 Đường Số 7, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 26/90, Street No 7, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Tt Fruits
Mã số thuế:

0315729452

Địa chỉ: Số 254/17/2J Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 254/17/2J Le Van Tho, Ward 11, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp