Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Địa Ốc Ptland
Mã số thuế:

0316195919

Địa chỉ: 214/60A Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 214/60a Nguyen Oanh, Ward 17, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Kim Thủy Kim
Mã số thuế:

0316196415

Địa chỉ: 50/10 Đường Số 2, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 50/10, Street No 2, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Bất Động Sản Hg Land
Mã số thuế:

0316195524

Địa chỉ: 20 Đường Số 5, Khu dân cư CityLand, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20, Street No 5, Cityland Residential Area, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH May Mặc Hồng Phúc
Mã số thuế:

0316193012

Địa chỉ: 688/52 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 688/52 Quang Trung, Ward 11, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Salebis
Mã số thuế:

0316193950

Địa chỉ: 354/9 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 354/9 Nguyen Thai Son, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng - Thương Mại Quốc Anh
Mã số thuế:

0316184498

Địa chỉ: 201/23/30 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 201/23/30 Nguyen Thai Son, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Dụng Cụ Cắt Gọt Yih Troun Việt Nam
Mã số thuế:

0316184875

Địa chỉ: 19 Đường Số 3, KDC City Land Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19, Street No 3, KDC City Land Park Hills, Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp