Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI VIỆT ÚC
Mã số thuế:

0315489218

Địa chỉ: 84/5/16 Bùi Quang Là, Khu Phố 9, Phường 12 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 84/5/16 Bui Quang La, Quarter 9, Ward 12, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 12, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PINET
Mã số thuế:

0315489521

Địa chỉ: Số 56/5 Trần Bá Giao, Phường 5 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: No 56/5 Tran Ba Giao, Ward 5, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH H.A.D.P
Mã số thuế:

0315487203

Địa chỉ: 485/7/43C Quang Trung, Phường 10 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 485/7/43c Quang Trung, Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SƠN VIỆT TIỆP
Mã số thuế:

0315488510

Địa chỉ: 273 Đường Thống Nhất, Phường 11 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 273, Thong Nhat Street, Ward 11, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH BSA AGENCY
Mã số thuế:

0315486739

Địa chỉ: 166/26 Lê Lợi, Phường 3 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 166/26 Le Loi, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Trường Sơn
Mã số thuế:

0315489507

Địa chỉ: 29/11/74 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 29/11/74 Le Duc Tho, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ- CCT GÒ VẤP
Mã số thuế:

0315489056

Địa chỉ: 312 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 312 Nguyen Van Nghi, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ,THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HUY LONG
Mã số thuế:

0315487690

Địa chỉ: 55/50/2 Nguyễn Văn Công, Phường 3 , Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
Address: 55/50/2 Nguyen Van Cong, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Gia Hưng Windown
Mã số thuế:

0315488302

Địa chỉ: 114/106A Tô Ngọc Vân, Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 114/106a To Ngoc Van, Ward 15, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 15, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp